www.ovdim.org.il

כיצד יפסוק בית הדין לעבודה כאשר לא הוכחה הסכמה מפורשת לשעות נוספות גלובליות?

דרגו את המאמר

האם הכללת שעות נוספות הכלולות בפרמיה למרות העדר הסכמה מפורשת?


תע"א 1232-10


הכללת שעות נוספות גלובליות, במסגרת רכיבי שכר אחרים, אפשרית מבחינת הדין הקיים רק במקרים בהם ישנה הסכמה מפורשת לכך מצד העובד. להלן דוגמא לתביעתו של נהג משאית, אשר היה מועסק בחברת הובלות במשך כשנה, לתשלום בגין פרמיה בה הכליל המעסיק גם שעות נוספות.

 

על פי העובדות המוסכמות בין הצדדים, בעת תחילת ההעסקה, סוכם בחוזה עבודה בין התובע למעסיקו כי בנוסף לשכר היסוד אשר ישולם לו, הראשון יקבל גם פרמיה בשיעור של 10% ממחזור ההכנסות של המשאית אשר תופעל על ידו. התובע טען כי הוסכם על שכר של 4,000 שקלים נטו, ללא קשר למספר הימים בחודש בהם תופעל המשאית. לדבריו, הובטחה לו, בנוסף, פרמיה בשיעור של 10% ממחזור ההכנסות של המשאית.

 

      קראו עוד בתחום:


התובע טען כי בארבעה חודשים שולם לו שכר על בסיס יומי, ולא על בסיס חודשי. כמו כן, נטען כי הפרמיה אשר שולמה לו שולמה באופן "שרירותי", בשונה מהסיכום, וזאת למרות בקשתו לקבל לידיו דו"חות המפרטים את מחזור ההכנסות של המשאית. התובע ביקש, במסגרת התביעה, להורות לחברה להמציא עבורו את הדו"חות הנ"ל.


הנתבעת טענה כי יש לדחות טענות אלה. בכתב ההגנה נכתב כי סוכם על שכר בסיס בסכום של 4,000 שקלים נטו, אשר ייגזר מהיקף ימי העבודה החודשי. כמו כן, בנוגע לרכיב הפרמיה, החברה טענה כי הפרמיה המוסכמת שולמה לפי הסיכום, בכל תקופת העבודה. מנהל החברה העיד כי על פי הסיכום שנערך בין התובע לבינו, הפרמיה הייתה אמורה להיות משולמת כ"סכום גלובלי הכולל תמורת שעות נוספות וזכויות עובדים נלוות".


פערים משמעותיים בכל חודש


בית הדין ציין כי הסיכום לא נסתר במהלך העדויות, אך מדובר היה במהלך שלא תאם את הדין הקיים. בפסק הדין צוין כי אכן ניתן "לשלם לעובד זכויות מסוימות הנובעות ממעמדו, במסגרת סכום גלובלי". עם זאת, תשלום כאמור צריך להיות כפוף להסכמה מפורשת מצידו של העובד. כמו כן, דבריו של המנהל לא הוכיחו את קיומן של כל הזכויות אשר "נכללו" בסכום המדובר.


זאת ועוד, בית הדין לעבודה בחן תלושי משכורת של התובע וניתן היה לראות בחלקם התייחסות לזכויות של העובד כגון שעות נוספות ואש"ל, בנפרד מרכיב הפרמיה. כאשר נשאל המנהל אודות הפירוט בתלושים, ענה האחרון כי רואה החשבון שלו ערך את תלושי המשכורת. רואה החשבון לא הגיע למתן עדות בבית הדין במסגרת התביעה. בית הדין קבע כי אי הבאת רואה החשבון, פעלה לרעתה של החברה הנתבעת.


במילים אחרות, השונה בתלושי השכר, בנוגע לרכיב הפרמיה (כאשר במקרים מסוימים הופיעו רכיבים נוספים של תשלום אש"ל ושעות נוספות) חיזק אפוא את המסקנה כי יש לבחון בפירוט את זכאותו של התובע לפרמיה בכל חודש וחודש. בית הדין פנה לאמוד את היקף הפרמיה אשר הייתה מגיעה לעובד בהתאם להשוואת סכום הפרמיה ששולמה בפועל, לבין סכום הפרמיה שהיה מגיע לו מבחינת הסיכום הראשוני.


יצוין כי החברה סיפקה את דו"חות היקף עבודת המשאית, והדבר הוכיח באופן ברור כי הפרמיה לא שולמה כנדרש ועל פי הסיכום. בחינת הסכומים אשר שולמו לתובע בפועל, לעומת היקף עבודת המשאית, העלתה פערים רבים בכל חודש וחודש (החל מ-109 שקלים בחודש מסוים, עד כ-5,000 שקלים בחודש אחר). בסופו של היום, נקבע כי התובע זכאי להשלמת שכר בסך של כ-22,000 שקלים.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: ביטוח לאומי עובדים, זכויות העובד, מילואים זכויות, זכויות עבודה, זכויות מטפלת, זכויות בעבודה,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.