www.ovdim.org.il

השלמת פיצויי פיטורים למרות תחולת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

דרגו את המאמר

השלמת פיצויי פיטורים לאחר סטייה מהוראות הסכם קיבוצי


בגץ 7152/09


במסגרת הסכם קיבוצי אשר נערך בין הנהלת מפעל לוועד העובדים, הוסכם כי מדי חודש יופרשו ממשכורת העובדים כספים לפנסיה וקופת גמל על חשבון פיצויי פיטורים. בשלב מסוים, פוצלה משכורתו של אחד העובדים. חלק מהשכר שימש להפרשות לפנסיה ולגמל, וחלק לפוליסת ביטוח מנהלים. האם מדובר בסטייה מההסכם והאם העובד רשאי לתבוע בגין תקופה זו פיצויי פיטורים מלאים? סוגיה זו הונחה לפתחו של בית הדין הארצי לעבודה.

 

      קראו עוד בתחום:

 

המערער הועסק אצל החברה במשך כ-14 שנים. העסקתו הסתיימה בשנת 2001 והוא הגיש כנגד מעסיקתו לשעבר תביעה לתשלום סכומי כסף שונים וביניהם פיצויי פיטורים. תביעתו של המערער נדחתה בבית הדין האזורי והאחרון הגיש ערעור על כך לפתחו של בית הדין הארצי. בית הדין הארצי דחה את מרבית הערעור, אך קיבל טענה אחת של המערער בנוגע לפיצויי הפיטורים בזמן ההפרשות לביטוח מנהלים.

 

עובדות המקרה וטענות הצדדים


המערער, במהלך שנות עבודתו אצל המשיבה, בוטח בביטוח פנסיוני בקרן הפנסיה "מבטחים". כמו כן, החברה הפרישה כספים עבור המשיב לקופת הגמל "גדיש". ההפרשות אשר הפרישה החברה משכרו של המערער לקרן הפנסיה וקופת הגמל, היו אמורות לבוא במקום פיצויי פיטורים, וזאת מכוח שניים - הסכם הקיבוצי בעניין הפנסיה המקיפה בתעשייה אשר חל על החברה, וסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963.


בשנת 1999, נפתחה עבור המערער גם פוליסת ביטוח מנהלים וחלק משכרו בוטח בה. בשלב זה פוצל שכרו של המערער – חלק שימש כשכר קובע לפנסיה וגמל, וחלק כשכר קובע לביטוח מנהלים. בתום יחסי העבודה, החברה העבירה עבור המערער סכום מסוים כהשלמת פיצויי פיטורים, וזאת בגין החלק משכרו אשר היה מבוטח בביטוח המנהלים.

 

נקבע כי החברה לא הייתה רשאית להעביר למערער סכום רק עבור אותו החלק אשר בוטח בביטוח מנהלים, והיה עליה להשלים את סכום הפיצויים עד לשיעור המלא על פי משכורתו הקובעת. החברה עתרה לבג"צ לביטול פסק דין זה, אך בית המשפט העליון דחה את עתירתה.


ההסכם המפעלי והוראותיו לגבי פיצויי פיטורים


בית המשפט ציין כי המערער הועסק על פי חוזה עבודה אישי אשר נחתם עימו בשנת 1988. הוראותיו של ההסכם שונו במרוצת השנים על דרך התנהגות. באותה התקופה חל בחברה הסכם עבודה מפעלי אשר נחתם בין החברה לבין ועד העובדים.


בפרק ד' להסכם נקבע כי כל עובד יהיה חבר בקרן פנסיה מקיפה, למעט עובדים אשר החברה תחליט לבטחם בתוכנית ביטוח מנהלים (בהסכמה). בפרק ו' נכתב כי זכותו של עובד לפיצויים (לרבות שיעורים ודרך חישובם), תיקבע בהתאם לחוק פיצויי פיטורים.

 

 

כמו כן, נקבע כי עובד אשר יהיה זכאי לפיצויי פיטורים (או לתשלום כלשהו הקשור בהפסקת עבודתו) יקבל את התשלום בהקדם האפשרי ולא יאוחר מאשר 30 יום מיום פרישתו מעבודתו בחברה.


המערער היה סבור כי ניתן לעגן את זכותו לפיצויי פיטורים בהסכם המפעלי. לשיטתו, היות וההוראה כי הוא זכאי לפיצויי פיטורים בהתאם לחוק, דהיינו משכורת עבור כל שנת עבודה, מדובר אפוא בהוראה המטיבה עימו לעומת ההסכם הקיבוצי ויש לנהוג לפיה.


החברה טענה, מצידה, כי מאז שנת ה-90, כאשר היא עברה לכתובת החדשה, אין במקום עוד ועד עובדים פעיל ובנסיבות אלה לא קיים תוקף להוראותיו של ההסכם המפעלי שנחתם עם הועד בשעתו. כמו כן, החברה הוסיפה כי ההוראה בהסכם המפעלי לא מטיבה עם העובד לעומת ההסכם הקיבוצי.

 

פיצויי פיטורים מלאים בתקופת פיצול השכר


בית הדין הארצי קבע כי העובדה שהועד לא היה קיים, לא ביטלה את תחולתו של ההסכם המפעלי. "ההסכם המפעלי הינו בגדר הסדר קיבוצי". עם השנים, הפכו הוראותיו להיות תנאי מכללא בחוזה העבודה האישי של המערער.

 

עם זאת, השופטים סייגו וקבעו כי הם לא מצאו בהסכם המפעלי את אשר ביקש המערער למצוא – הוראה מטיבה. לפי האמור בהסכם, החברה הייתה מחויבת לבטח את עובדיה בפנסיה מקיפה. עם זאת, ההסכם לא כלל הוראה מפורשת בנוגע לתוכנית הפנסיה או אופן ביטוח העובדים.


במקביל, נקבע כי הזכות לפיצויי פיטורים תהיה כפופה להוראות חוק פיצויי פיטורים, לרבות הוראות סעיף 14 לחוק. עם זאת, צוין בהסכם כי ההפרשות לביטוח המנהלים לא היו במקום פיצויי פיטורים, בדומה להפרשות לקרנות הפנסיה וקופות הגמל. בית הדין קבע כי בנוגע לתקופה בה שכרו של המערער פוצל, ולא בוצעו הפרשות על פי ההסכם הקיבוצי ממלוא שכרו הקובע, אין תחולה להוראת ההסכם הקיבוצי בדבר היות הפרשות אלה במקום פיצויי פיטורים.


דהיינו, "יש תוקף להוראה לפיה באות ההפרשות במקום פיצויי פיטורים רק בעת שהוראות ההסכם בדבר ההפרשות מקוימות כלשונן, וההפרשות מבוצעות כדין ממלוא שכרו הקובע של העובד", נכתב בפסק הדין, "הפיצול שפיצלה החברה בין הסכומים שהצטברו במבטחים ובגדיש לעומת הסכום שהצטבר בפוליסה, וההשלמה שהשלימה ל-100% פיצויים אך בהתייחס לאותו חלק מן השכר שהופרש לפוליסת ביטוח מנהלים לא עלה בקנה אחד עם הוראות הדין, ולא התיישב עם התכלית שביסוד סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים".
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - פיצויי פיטורין

תביעת פיצויי פיטורין של רצף שהתפטר מחמת מצבו הבריאותי

רצף שהתפטר מחמת מצבו הבריאותי, טען כי הוא זכאי לפיצויי פיטורין. מנגד טענה המעסיקה כי ההתפטרות אינה מצדיקה תשלום פיצויים.  

השלמת פיצויי פיטורין עקב הפחתת היקף עבודה פיזיותרפיסטית

פיזיותרפיסטית שהתפטרה עקב הפחתת היקף משרתה, בשל אי שיבוצה לביקורי הבית, דרשה לקבל השלמת פיצויי פיטורין בגין הרעת תנאים 

עובד בחנות פרחים שפוטר לאחר חופשת מחלה דרש פיצויי פיטורין

עובד בחנות פרחים שפוטר לאחר חופשת מחלה בת שלושה שבועות הגיש תביעה לתשלום פיצויי פיטורין ולדמי מחלה.  

תביעה לפיצויי פיטורין עקב הפחתת עמלות

מנהלת מכירות שהתפטרה לאחר 13.5 שנים מחמת הרעת תנאים מוחשית עקב שינוי תנאי שכר והפחתת עמלות, דרשה לקבל פיצויי פיטורין.  

מנהלת חשבונות שהתפטרה מחמת מצבה הבריאותי תבעה פיצויי פיטורין

לאחר שאובחן כי מנהלת חשבונות סובלת מגידול סרטני במוח, היא התפטרה בדין מפוטרת ודרשה לקבל פיצויי פיטורין. 

נהג הובלות פוטר בחופשת מחלה ללא שימוע

נהג הובלות פוטר בשיחת טלפון בתקופה שבה שהה בחופשת מחלה, ללא הודעה מוקדמת וללא שימוע. 

פיטורין ללא שימוע לאחר השעיה בעקבות התנהגות אלימה בעבודה

לאחר שש שנים וחצי של עבודה בחברת שירותי חשמל ותקשורת, פוטר התובע לאלתר עקב התנהגות לא נאותה וגרימת נזק לחברה.  

מורה שפוטר לאחר היום הקובע לפיטורי עובדי הוראה דרש פיצויי פיטורין

מורה במוסד "מוכר שאינו רשמי" פוטר לאחר היום הקובע לפיטורי עובדי הוראה וטען כי מדובר בפיטורין שלא כדין.  

חייל משוחרר שעבד בעבודה מועדפת פוטר בטרם השלים שנת עבודה

תביעת פיצויי פיטורין של חייל משוחרר שעבד בעבודה מועדפת במשך 11.5 חודשים בתחנת דלק כדי לקבל מענק עבודה מועדפת.  

פיצויי פיטורין לשומר שפוטר עקב חשד בביצוע גניבה

תביעה לתשלום פיצויי פיטורין עבור שומר במושב, אשר פוטר בעקבות חשד בביצוע גניבה שאירעה במקום עבודתו. 

מאבטח שהתפטר עקב העדר שיבוץ קבוע דרש פיצויי פיטורין

שומר שהועסק על ידי חברה המספקת שירותי שמירה ואבטחה התפטר עקב העדר הצבה קבועה ודרש פיצויי פיטורין בשל הרעה בתנאים.  

עובד שקיבל פיצויי פיטורין באיחור דרש פיצויים בגין הלנה

עובד שקיבל פיצויי פיטורין לאחר למעלה משלושה חודשים מיום הפיטורין, הגיש תביעה נגד המעסיק בגין הלנת פיצויי פיטורין ותשלום פיצויי פיטורין באיחור. 

פיצויי פיטורין עקב התפטרות בשל מצב נפשי לקוי

דיילת מכירות נפצעה בתאונת עבודה וכתוצאה מכך נגרם לה נזק נפשי, אשר מנע ממנה להמשיך לעבוד, על כן הגישה את התפטרותה מחמת מצב בריאותה הלקוי ודרשה פיצויי פיטורין. 

העובדת שפוטרה ביקשה להמשיך בעבודתה כדי להשלים שנה

עובדת שפוטרה עקב אי שביעות רצון המעסיק מתפקודה, ביקשה להמשיך לעבוד עוד חודשיים וחצי כדי להשלים 12 חודשי עבודה.  

התפטרות עקב העתקת מקום מגורים לרגל נישואים

עובד בבית קפה התפטר לאחר כשנתיים וחצי עקב העתקת מקום מגורים לרגל נישואיו ודרש פיצויי פיטורין.  

עובד בתחום האינסטלציה דרש לקבל שכר בגין זמן נסיעה

עובד בתחום האינסטלציה מסר מכתב התפטרות עקב אי קבלת שכר עבור זמן נסיעות ודרש לקבל פיצויי פיטורין.  

פיצויי פיטורין לאחר התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי של הבעל

העובדת ביקשה לשנות את שעות עבודתה בעקבות פציעתו של בעלה, אולם מאחר שלא ניתן היה לשנות את תנאי העבודה היא התפטרה ותבעה פיצויי פיטורין.  

פיצויי פיטורין לנהג שפוטר עקב גניבה מהמעסיק

האם יש לשלול פיצויי פיטורין של נהג משאית שפוטר עקב גניבת דלק מהמעסיק?  

פיצויי פיטורין וזכויות נוספות לעובדת משק בית

עובדת משק בית הגישה תביעה נגד המעסיק ודרשה פיצויי פיטורין ותשלום זכויות נוספות בגין סיום עבודתה לאחר חמש שנים וחצי.  

האם העובדת זכאית לפיצויים בגין פגם בהליך השימוע?

תביעה של מוכרת בגדים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין עקב פגם בהליך השימוע, לאחר חמש שנות עבודה ברשת.  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: הלנת פיצויים, פיטורין מחלה, פיצויי פיטורים, זכויות פיצויים, פיצויי עבודה, פיטורין לידה, פיטורי נשים, זכויות פיטורין,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.