www.ovdim.org.il

הטרדה מינית במקום העבודה, פיצויים ללא הוכחת נזק

דרגו את המאמר
  התקבלו 5 דירוגים בציון ממוצע: 4.8 מתוך 5

הטרדה מינית במקום העבודה

 

נשים רבות נתקלות מידי יום בהטרדות מיניות במקום עבודתן, אך מעטות מהן פונות בסופו של היום על מנת להתלונן על המטריד. המחוקק קבע חוקים רבים על מנת להגן על נשים כנגד הטרדה מינית במקום העבודה, ומאמר זה יעניק דוגמא לחוקים אלו והשלכותיהם על מקרה בפועל - בו קיבלה עובדת חברת ניקיון פיצויים בגין הטרדה מינית על סך 15,000 שקלים.

 

מהי הטרדה מינית במקום העבודה?

 

סעיף 7 לחוק שוויון הזדמנויות קובע שבמסגרת יחסי עבודה, לא יפגע מעביד או ממונה מטעמו, בעובד בכל דרך שהיא. בין "אפשרויות" הפגיעה אשר הוגדרו בחוק, נקבעה גם הטרדה מינית. החוק למניעת הטרדה מינית, מגדיר הטרדה מינית באופן הבא - "הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות. הטרדה מינית יכולה להיות גם התייחסויות חוזרות המופנות לאדם ומתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד שאינו מעוניין בהתייחסויות האמורות. כמו כן, החוק קובע כי די בהצעה או בהתייחסות אחת בלבד".

 

    קראו עוד בתחום:

 

מהי אחריותו של המעביד כלפי המתלוננת?


סעיף 7 לחוק למניעת הטרדה מינית מגדיר את אחריותו של מעביד בנוגע למניעת הטרדה מינית במקום העבודה. על פי סעיף זה, חייב מעביד לנקוט באמצעים סבירים בנסיבות העניין בכדי למנוע הטרדה מינית במסגרת יחסי עבודה.

 

החוק קובע כי מעביד מחוייב לטפל בכל מקרה של הטרדה מינית על ידי:

  • קביעת דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות.
  • בירור התלונה.
  • טיפול ביעילות במקרה של הטרדה מינית שידע אודותיו, ולעשות הכל על מנת למנוע הישנות של מקרים כאלו בעתיד.
  • מעביד המעסיק יותר מ-25 עובדים חייב לקבוע תקנון שבו יובאו עיקרי הוראות החוק בדבר הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה ויפורטו בו דרכי הגשת התלונות שעניינן הטרדה מינית או התנכלות. התקנון יפרט את הטיפול בתלונות אלו, כפי שקבע המעביד.

 

החוק מסכם וקובע כי מעביד אשר לא ימלא אחר חובותיו כפי שפורטו לעיל, יהיה אחראי לעוולה אזרחית כלפי העובד המתלונן.

 

הממונה חיבק את העובדת, האם הטרדה מינית?

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קבע כי עובדת ניקיון אשר הוטרדה מינית על ידי הממונה עליה, תזכה לפיצויים בסך 15,000 שקלים ללא הוכחת נזק.

 

     קראו עוד בתחום:

 

התביעה הוגשה לבית הדין לעבודה על ידי עובדת ניקיון, אשר הועסקה בבית ספר בפרדס כץ. העובדת טענה כי באפריל 2007 הממונה עליה חיבק אותה בניגוד לרצונה, תוך כדי כך שהוא מבקש ממנה להלשין על שאר העובדות לגבי דרך עבודתן ושעות עבודתן. העובדת סירבה לבקשתו תוך התרחקות ממנו, ולטענתה - בשל תגובתה זו, ניגש אליה מנהל הבית ספר למחרת, והודיע לה כי לא תעבוד יותר בשתי הקומות בבית הספר אלא בקומה אחת בלבד. יצוין כי תוצאה ישירה של הפסקת עבודתה בקומה הנוספת הייתה הפחתה משמעותית בשכרה בגובה של 1,250 ₪.


התובעת טענה כי פגיעה זו (ההפחתה בשכרה) מקורה בהטרדה מינית, בהתאם להוראות סעיף 7 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, ועל כן היא זכאית לפיצוי כספי ללא הוכחת נזק.

 

טענות החברה

 

חברת הניקיון טענה כי הממונה הכחיש לחלוטין את הטענות בנוגע להטרדה מינית והעניין כלל איננו עניינה של החברה. חברת הניקיון ציינה כי במידה והוטרדה התובעת מינית, היה עליה להגיש את תלונתה למשטרה. חברת הניקיון טענה כי הממונה קיבל הוראה מפורשת מבית הספר להפסיק את עבודתה של התובעת בקומה הנוספת, שכן התובעת לא הקדישה מספיק זמן ומאמץ לניקיון הנדרש.

 

הממונה פעל בהתאם להוראות שקיבל מבית הספר ולא היה כל קשר לעניין אי היענות, לכאורה, לתביעות מיניות כאלה או אחרות.

 

המנהל לא טיפל בתלונה, החברה תשלם פיצויים

 

מנהל חברת הניקיון העיד בבית המשפט ואמר שהתובעת צלצלה למשרדו כשלושה שבועות לאחר האירוע וסיפרה למזכירתו שהממונה ניסה להטריד אותה מינית. המנהל טען שאמר למזכירתו להודיע לתובעת שתפנה למשטרה. מנהל חברת הניקיון טען כי הממונה עובד מספר שנים בחברה, ומעולם לא הייתה איתו כל בעיה. כמו כן, המנהל טען שהממונה זומן לשיחה והכחיש הכל מכל וכל, וביקש אף להעיד במכונת אמת.

 


בית המשפט קבע כי מכיוון שלא הובאה כל ראיה לסתירת טענתה של התובעת, והיות וגם מעדותו של מנהל החברה עלה שהעובדת התלוננה על המקרה - יש לקבל את גרסתה ולקבוע שהממונה חיבק אותה בניגוד לרצונה. בית המשפט קבע כי למרות שהוכח שהפגיעה בשכרה של העובדת, לא נבעה בשל ההטרדה המינית, על חברת הניקיון לפצותה בגין ההטרדה והטיפול בתלונתה.

 

בית המשפט מותח ביקורת על אופן הטיפול בתלונה

 

בית המשפט מתח ביקורת על התנהלותה של החברה וקבע כי היא לא נקטה בהליכים הקבועים בחוק למניעת הטרדה מינית. בניגוד לאמור בסעיף 7 (ב) לחוק, החברה לא פרסמה תקנון שבו הובאו עיקרי הוראות החוק בדבר הטרדה מינית (למרות שמנהל החברה טען שעבדו בה קרוב ל-300 עובדים). כמו כן, החברה לא מינתה אחראי מטעמה לקבלת תלונות ובירורן, ולאחר הגשת התלונה ע"י העובדת - מנהל החברה לא פעל לבירור התלונה ואף לא טרח לדבר עם המתלוננת.


השופטים קבעו כי המנהל קיבל למעשה את גרסת הממונה במלואה מבלי להקשיב פעם אחת לתלונתה של העובדת. עקב התנהלותו בבירור התלונה, לא הכין המנהל סיכום בכתב של בירור התלונה בליווי המלצותיו המנומקות, כמחויב על פי חוק.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות נשים - זכויות אישה

עובדת שפוטרה במהלך טיפולי פוריות תבעה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין

מפיקת כנסים טענה שפוטרה שלא כדין במהלך טיפולי פוריות בניגוד לתקופה המוגנת על פי חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.  

פיטורי עובדת בהריון בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה

לאחר שהמזכירה סיפרה כי היא בהריון, המנהלת זימנה אותה לשיחה והודיעה לה כי עקב קיצוצים אין מנוס אלא להורות על פיטוריה. 

התובעת טענה כי פוטרה מעבודתה רק בשל היותה אם חד הורית

אם חד הורית דרשה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין בטענה כי פוטרה בעת ששהתה בחופשת מחלת ילד. 

התובעת לא התקבלה לעבודה בשל היותה בהיריון

מועמדותה של צעירה לתפקיד קופאית ברשת שופרסל נדחתה, לאחר שהצהירה כי היא בהיריון.  

מדריכת פילאטיס פוטרה במהלך הריונה עקב סגירת הסטודיו

בעת סגירת מכון הכושר, מדריכת הפילאטיס שפוטרה היתה בהריון, ומאחר שהמכון המשיך לפעול לאחר החלפת הבעלים, המדריכה טענה כי מדובר בפיטורין שלא כדין ודרשה פיצויים בהתאם.  

הקופאית טענה כי נערך לה שימוע במהלך ההריון ודרשה פיצויים

התובעת טענה כי פוטרה במהלך ההריון, אולם המעסיקה טענה מנגד כי בעת השימוע העובדת לא ציינה כי היא בהריון. 

קוסמטיקאית עצמאית דרשה פיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות

הקוסמטיקאית שהעניקה טיפולים לאורחי המלון, כנגד חשבוניות וקבלות, דרשה להכיר בה כעובדת ולקבל פיצויי פיטורין.  

העובדת פוטרה בתום חופשת הלידה ודרשה פיצויים

בתום חופשת הלידה הודיעה מרפאה בעיסוק על רצונה לשוב לעבודתה במעון השיקומי, אך היא קיבלה מכתב פיטורין, בטענה כי העסיקו עובדת אחרת במקומה.  

האם נפלו ליקויים בהליך קליטתה של מנהלת כספים בחברה?

אחרי חודשיים בלבד בתפקיד מנהלת כספים, התובעת הודיעה על התפטרותה, ודרשה פיצויים בגין אובדן השתכרות, מאחר ולא בוצע לה הליך חפיפה והיא נזרקה למים.  

האם התובעת פוטרה מחמת הריונה בניגוד לחוק עבודת נשים?

פקידה שפוטרה במהלך הריון הגישה תביעה לפיצויים, בטענה כי פיטוריה בוצעו שלא כדין בניגוד לחוק עבודת נשים 

עובדת פוטרה במהלך הריונה ולמרות שעבדה רק חודשיים הגישה תביעה לפיצויים

יום לאחר שהעובדת הודיעה על הריונה. היא קיבלה מכתב פיטורין.היא טענה שמדובר בפיטורין שלא כדין והגישה תביעה לפיצויים.  

ללא אישור רפואי על טיפולי פוריות, האישה איננה זכאית להגנת חוק עבודת נשים

חוק עבודת נשים איננו מגן על נשים בטיפולי פוריות כאשר הן לא מציגות למעסיק אישור רפואי על טיפולי פוריות... 

האם אולפנה פיטרה כדין מורה רווקה אשר נכנסה להריון?

מורה דתייה אשר עבדה באולפנה פוטרה לאחר שנכנסה להריון ללא נישואין. האם היא תזכה בפיצויים בגין הפרת זכויות נשים בעבודה? 

מאסר בפועל בגין הטרדה מינית בעבודה, האמנם?

האם הטרדה מינית בעבודה יכולה להוביל לכתב אישום אשר בסופו ממתין מאסר בפועל? 

האם פיקוח מוגבר מצד המעסיק לאחר חופשת לידה הוא הרעת תנאים?

לאחר חופשת לידה, המעסיק החל לפקח על העובדת באופן מוגבר. האם מדובר בהפרת זכויות נשים בעבודה? 

האם ניתן לפטר עובדת אשר מנצלת לרעה את חוק עבודת נשים?

בית הדין לעבודה דחה תביעה של עובדת תוך כדי שהוא קובע כי היא ניצלה את חוק עבודת נשים בחוסר תום לב... 

פיצוי לעובדת אשר תנאי העבודה שלה הורעו לאחר חופשת לידה

עובדות רבות אשר חוזרות לעבודה לאחר חופשת לידה נאלצות להתמודד עם שינויים במשרה. האם מדובר בעניין חוקי? 

הטרדה מינית בעבודה והתפטרות העובדת בגינה

האם עובדת תהיה זכאית לפיצויים מיוחדים בגין הטרדה מינית בעבודה? כיצד מוכיחים הטרדה בעבודה? 

עובדת פוטרה, בין השאר בגין טיפולי פוריות - האם ישולמו לה פיצויים מיוחדים?

טיפולי פוריות אינם יכולים להיות אפילו שיקול קטן במסגרת החלטה לפטר עובדת. להלן דוגמא למקרה כאמור... 

מעסיק סירב להארכת חופשת לידה והעובדת התפטרה - האם פיצויי פיטורים?

אישה נתקלה בסירוב מצד מעסיק להאריך את חופשת הלידה לאחר חצי שנה. האם היא הייתה זכאית להתפטר בדין מפוטר? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: אישה עובדת, זכויות אישה בהריון, זכויות היולדת, זכויות נשים, עובדת, הריון עבודה, נשים בעבודה, נשים עבודה,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.