www.ovdim.org.il

פסיקת הוצאות משפט לתובעת בבית הדין לעבודה, למרות דחיית תביעתה

דרגו את המאמר

(י-ם) 2650/07 תעא (י-ם) 2650-07


שתי נשים אשר הועסקו במשך כ-13 שנים בגנזך המדינה הגישו תביעה להכרה בהן כעובדות מדינה קבועות במהלך עבודתן, וכפועל יוצא מכך להכרה בזכאותן לפנסיה תקציבית. המדינה טענה כי התובעות לא היו עובדות קבועות, אלא בשנתיים האחרונות להעסקתן. אי לכך, נטען כי חוק הגמלאות לא חל עליהן.

 

      קראו עוד בתחום:


עובדות המקרה היו כדלקמן. התובעות הועסקו משנת 1991 ועד שנת 2004 בגנזך המדינה. הן החלו לעבוד על בסיס חוזה עבודה למשרה מסוג משרה חולפת, עד שנת 2003 במהלכה קיבלו את כתב המינוי המיוחל (והוגדרו כעובדות קבועות). התובעות טענו כי הן היו עובדות קבועות כבר מתחילת העסקתן, או למצער משנת 1995 אשר במהלכה זכו במכרז פומבי למשרותיהן. יודגש כי עבודתן של התובעות לא השתנתה לאחר הזכייה במכרז והן המשיכו להיות מועסקות במעמד של עובד בחוזה מיוחד. החוזה המיוחד חודש מעת לעת.


בית הדין לעבודה קבע כי למרות שהעסקתן של התובעות הייתה במשך תקופה ארוכה וללא שינוי, אין להכיר בהן כעובדות מדינה וזאת משום שהשתיים לא עמדו בכללים אשר נקבעו לשם הכרה זו בחוק שירות המדינה, תקנון שירות המדינה, ותקנות שירות המדינה. עם זאת, בית הדין לעבודה מצא חוסר תום לב בהתנהלותה של המדינה וקבע כי למרות דחיית התביעה, הנתבעת תשלם לתובעות הוצאות משפט בסך 10,000 שקלים עבור כל אחת מהן.


פגמים בהעסקת העובדות אשר גרמו לקיפוחן בסופו של היום


בית הדין לעבודה מצא פגמים בהעסקתן של העובדות ונקבע כי המדינה פעלה בחוסר תום לב כאשר העסיקה את השתיים במשך תקופה ארוכה במשרה מסוג משרה חולפת. קביעה זו התבססה הן על משך תקופת העבודה, והן על אופייה. בנוגע לסיווג המשרה כמשרה חולפת, המדינה טענה כי הייתה לה הסמכות לקבוע כאמור במסגרת הפררוגטיבה הניהולית שלה. "אכן, אין חולק כי מעביד רשאי לקבוע קביעות כגון דא", נכתב בפסק הדין, "עם זאת, מסופקני אם משרותיהן של התובעות, אשר הועסקו במשך שנים בגנזך המדינה, היו מתאימות והולמות סיווג מעין זה".


בית הדין לעבודה הדגיש כי המדינה הייתה יכולה "להבין" כי מדובר בהעסקתה רבת שנים אשר "איננה משרה חולפת כלל ועיקר". יתרה מכך, הוראות התקשי"ר קובעות באופן ברור כי אין להעסיק במשך למעלה מחמש שנים בחוזה מיוחד ו/או בתקן של משימה חולפת. במקרה דנן, הודגש כי התובעת הועסקו במתכונת זו במשך כשמונה שנים. בית הדין לעבודה קבע כי המדינה גרמה לתובעות עוול בשל הכשלים בהעסקתן, וכתוצאה מכך קופחה זכותן של האחרונות לפנסיה תקציבית. אי לכך, ולמרות שתביעתן להכיר בהן כעובדות מדינה קבועות נדחתה, נקבע כי יש לפסוק לטובתן הוצאות משפט.


"משהוכח כי משרותיהן של התובעות לא היו משרות בתקן עד לחודש אוקטובר 2003, לא היה ניתן להחיל עליהן את הוראות חוק שירות המדינה (גמלאות)", נכתב בפסק הדין. אי לכך, והיות וכתב המינוי ניתן לתובעות רק לאחר היום הקובע לפי סעיף 107(א)(א) לחוק הגמלאות, הן לא היו זכאיות לפנסיה תקציבית.

 

"זכייה במכרז איננה מספיקה להכיר בעובד כעובד מדינה קבוע ואין די בקיומו של אחד התנאים ללא קיומם של תנאים אחרים", נכתב בפסק הדין. עם זאת, השופטים קבעו כאמור כי הם מודעים לעוול אשר נגרם לתובעות, ולמרות שתביעתן של האחרונות נדחתה, ובשל הכשלים בהעסקתן, נקבע כי המדינה תשלם לכל אחת מהן הוצאות משפט.

 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - חוזה עבודה

האם נערך לעובד שימוע כדין טרם פיטוריו?

התובע פוטר לפני החגים מבלי שנערך לו שימוע, על כן פנה לבית הדין ודרש פיצויים בגין פיטורין שלא כדין. 

מדריך הוקי שהתפטר נתבע בגין גזל סודות מסחריים של החברה

הנהלת בית הספר להוקי רולר הגישה תביעה נגד מדריך לשעבר לתשלום פיצויים בגין הפרה יסודית של חוזה העבודה עקב גזל סודות מסחריים. 

איש מכירות שפוטר דרש הפרשי עמלות על מכירות שביצע

איש מכירות דרש לקבל מהמעסיקה עמלות על מכירות שביצע ופיצוי בגין עגמת נפש על רקע נסיבות סיום יחסי עובד מעביד. 

התובע דרש תשלום נוסף עבור קריאות פתע שנדרש לבצע מעבר לשעות העבודה

מנהל מחלקת פיקוח טען כי נקרא לבצע קריאות פתע על ידי המוקד של העירייה ולא קיבל תשלום עבורן.  

הפסקת עבודה של מאמן כדורסל באמצע העונה והפרת חוזה לתקופה קצובה

בית הדין לעבודה קבע כי קבוצת כדורסל לא הפסיקה את עבודתו של מאמנה בגין העדר תעודת אימון. נקבע כי מדובר בפיטורים והפרת חוזה לתקופה קצובה... 

התארגנות עובדים - מחסני חשמל הינה יחידת מיקוח נפרדת

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי עובדי מחסני חשמל יכולים להתארגן ללא קשר לעובדי שקם אלקטריק וביג סנסור, וזאת בשל היותם יחידת מיקוח נפרדת... 

פניה ישירה לעובדים למרות הסכם קיבוצי הינה הפרת חוזה עבודה

האם יחסי עבודה המוסדרים במסגרת הסכם קיבוצי מונעים פנייה ישירה לעובדים מצד המעסיק? 

תמיכה של בית הדין הארצי לעבודה בהתאגדות העובדים בפלאפון

האם חברת פלאפון תוכל להתערב בהתאגדות העובדים? בית הדין הארצי לעבודה קבע כי יש לענות על שאלה זו בשלילה... 

האם מכירת מעריב בסכנה בגין מחלוקות בין שלמה בן צבי לעובדים?

האם מכירת מעריב בסכנה? האם מחלוקות בין שלמה בן צבי, רוכש העיתון, לעובדים, יביאו לביטול מכירת כלי התקשורת? 

רופאה אולצה לפרוש בגיל פרישה - המטופלים יצאו למאבק עבורה

האם מטופלים יצליחו למנוע מקופת חולים להכריח רופא מוערכת לפרוש כאשר היא תגיע לגיל 75? 

האם קיים למרצה באקדמיה חופש עיסוק בשתי עבודות במקביל

האם חופש עיסוק באקדמיה כולל גם אפשרות לעבוד במקביל בשני מוסדות לימוד להשכלה גבוהה? 

הגדרת תפקיד בשירות המדינה במסגרת תביעה להטבת שכר

פעמים רבות, זכאותו של עובד מדינה להטבת שכר נובעת מהגדרת תפקידו. מה קורה כאשר יש מחלוקת בין המדינה לעובד? 

בית הדין השיב עובד אשר הושעה מעבודתו בעקבות חשד ללקיחת שוחד

חברת החשמל הגישה כנגד עובד תלונה במשטרה בגין שוחד. האם היא הייתה רשאית גם להשעות את העובד באופן אוטומטי? 

ביקורת חריפה כנגד ההטבות ותנאי הפרישה בחברת החשמל

האם חברת החשמל התנהלה באופן בזבזני וחסר אחריות בעת העברת כספי פנסיה והטבות לעובדיה? 

משקלו של סעיף בחוזה עבודה המבטל יחסי עובד מעביד

מהו סעיף יחסי עובד מעביד בחוזה עבודה? האם סעיף זה קביל ללא קשר למערכת היחסים בין הצדדים בפועל? 

חוזה עבודה ובו סעיף הגבלת עיסוק אשר הוכר בבית הדין לעבודה

האם סעיף הגבלת עיסוק בחוזה עבודה סותר למעשה את עיקרון חופש העיסוק? האם ניתן להכיר בסעיף כגון דא בחוזה עבודה? 

עובד המועסק בשירות המדינה ללא משרה פנויה בתקן איננו עובד מדינה

במסגרת הסעיפים הנ"ל, קיימת חובה להתקבל לעבודה באמצעות מכרז, לקבל כתב מינוי ועוד. כמו כן, על העובד להיות מועסק על בסיס משרה פנויה בתקן... 

פסיקת הוצאות משפט לתובעת בבית הדין לעבודה, למרות דחיית תביעתה

בית הדין לעבודה דחה תביעה של שתי גמלאיות כנגד המדינה, אך פסק לטובתן הוצאות משפט בשל חוסר תום לב מצד המדינה... 

הסכם קיבוצי בתור בסיס לזכויות סוציאליות למרות קיומו של חוזה עבודה אישי

במקומות עבודה מסוימים, זכויות העובדים מוגדרות גם על בסיס הסכמים קיבוציים מיטביים... 

זכויות בחוזה עבודה שונו ללא הסכמת העובד, האם קביל?

האם מעביד אשר העניק זכויות מעבר בחוזה עבודה רשאי לחזור בו מהסכמתו ללא אישור העובד? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.