www.ovdim.org.il

הוכחת שעות נוספות על רישום מטעם העובד

דרגו את המאמר

הוכחת שעות נוספות בבית הדין לעבודה - רישום של העובד


חוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי תשלום שעות נוספות הינו זכות מגן המגיעה כמעט לכל העובדים במשק. עם זאת, מעסיקים רבים נוטים שלא לקיים את חובתם לתשלום שעות נוספות ועובדים רבים אינם מעוניינים להתלונן על כך במהל עבודתם (בשל חשש מפיטורים).

 

אי לכך, תביעות רבות בעניין שעות נוספות מוגשות לאחר תום יחסי עובד-מעביד. עם זאת, על פי רוב, עובדים אינם מנהלים יומן מסודר של השעות הנוספות בהם הועסקו, ולעיתים מדובר בתקופות ארוכות שנמשכו מספר שנים. כמו כן, ידוע כי מעסיקים רבים מחזיקים במשרד או במחלקת הנהלת חשבונות או משאבי אנוש, פירוט של משמרות העובדים ושעות העבודה שלהם. שימו לב, במידה ויש בידכם להוכיח מתכונת עבודה קבועה, או רישום של שעות עבודתכם במהלך העבודה, רשאים אתם לדרוש החזר תשלום בגין השעות הנוספות גם לאחר הפיטורים. כמו כן, אי דרישה לתשלום שעות נוספות במהלך העבודה אינה משולה לוויתור על סכומים המגיעים לכם על פי חוק.

 

      קראו גם:


עניין זה נידון פעם נוספת בבית הדין לעבודה במסגרת תביעה אשר הוגשה על ידי נהג שעבד בחברת הסעות. התובע עבד בחברה במשך כחמש שנים ובמהלך שנים אלו לא שולמו לו כחוק השעות הנוספות. התובע הציג בבית הדין לעבודה יומנים מסודרים אשר בהם נרשמו שעות העבודה שלו במרוצת השנים.

 

החברה לא מציגה רישום מצידה למרות שיש לה סידורי עבודה


החברה, לעומת זאת, לא הציגה טענות כנגד ולא הפנתה לתחשיבי שעות עבודה של התובע מטעמה. מבחינת המעסיק, מדובר בסתירה להוראת סעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א – 1951. סעיף זה קובע כי המעביד חייב לנהל פנקס בדבר שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית, שעות נוספות, גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית. החובה לנהל פנקס שעות עבודה ומנוחה חלה על כל מי שמעביד עובד לצורך עסק, משלח יד או שירות ציבורי.


בעבר, בתי הדין לעבודה קבעו כי אי ניהול פנקס שכר אינו מעביר את נטל הראיה למעביד. עם זאת, מגמת הפסיקה בשנים האחרונות היא כי יש להגמיש את כללי נטל הראייה בהוכחת התביעה לשעות נוספות.

 

במילים אחרות, בית הדין לעבודה נוטה ללכת לקראת התובע במקרים בהם המעביד מפר חובות רישומויות המוטלות עליו. ידוע כי תכלית החובות הרישומיות המוטלות על המעביד על פי חוקי המגן היא לאפשר לעובד לדעת מה הן זכויותיו, לאפשר לו לעקוב אחר תשלום זכויותיו על פי החוק ולבדוק אם משולמות לו מלוא זכויותיו.

 


במקרה דנן, אי הצגת דו"חות על ידי חברת ההסעות בבית המשפט העבירה את הנטל על כתפיה - להוכיח כי העובד לא עבד בשעות נוספות בהיקף הנטען על ידו (כפי שעלה מראיותיו). בית הדין לעבודה ציין כי יומניו של התובע היו מהימנים וניכר שנרשמו הם בזמן אמת. כמו כן, היומנים הוצגו בפני החברה הנתבעת בטרם הוצגו בפני בית הדין לעבודה.

 

זאת ועוד, הוכח בפני השופטים כי החברה ערכה דו"חות נוכחות וסידורי עבודה של עובדיה, לרבות התובע. עם זאת, החברה נמנעה מהצגת דו"חות אלו ועניין זה עמד לה לרועץ. מיותר לציין כי הימנעות מהבאת ראיה מהותית המצויה בידיו של צד למשפט, מעידה על כך שהצגתה הייתה פועלת לחובת הנמנע.


לסיכום, יומניו של התובע התקבלו בבית הדין לעבודה ונקבע כי יש לחשב את השעות הנוספות על פי כתביו של העובד. החברה יכלה לסתור את החישובים הללו תוך הצגת ראיה נגדית. עם זאת, דברים אלו לא נעשו על ידה ונקבע כי עליה לשלם את השעות הנוספות המפורטות ביומניו של התובע.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות העובד, זכויות מטפלת, ביטוח לאומי עובדים, זכויות עבודה, זכויות בעבודה, מילואים זכויות,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.