www.ovdim.org.il

חפיפה בין הודעה מוקדמת לחופשה שנתית, האמנם?

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 4.3 מתוך 5

חפיפה בין הודעה מוקדמת לחופשה שנתית, האמנם?


חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, קובע בסעיף 5(א)(7) כי ימי הודעה מוקדמת לפיטורים לא יבואו במניין ימי החופשה השנתית, אלא אם מדובר בלמעלה מ-14 ימים. בית הדין הארצי לעבודה קבע כי המשמעות של הוראה זו היא כי מותרת חפיפה בין תקופת הודעה מוקדמת לתקופת חופשה שנתית כאשר ימי ההודעה המוקדמת רבים מ-14 ימים.

 

כאשר המעסיק מודיע לעובד על הפסקת עבודתו בפועל, והעובד לא חוזר לעבוד אצל המעסיק הלכה למעשה, קמה לעובד הזכות לפדיון חופשה והמעסיק אינו רשאי להוציא אותו לחופשה כפויה. במידה והעובד מחליט לצאת לחופשה שנתית בימי ההודעה המוקדמת, ימי ההודעה המוקדמת לא ייחשבו כחלק מימי החופשה, אלא אם עלו ימים אלו על 14 ימים (ואז התשלום בגין הודעה מוקדמת יחשב גם כתשלום בגין חופשה שנתית).


חפיפה בין ימי חופשה שנתית לימי הודעה מוקדמת אפשרית רק כאשר ניתנה הודעה מוקדמת בפועל ולא במקרים בהם משולמת תמורת הודעה מוקדמת. החוק מדבר באופן מפורש על "ימי הודעה מוקדמת". לדוגמא, ישנם מקרים בהם המעביד מפטר את העובד ואין הוא נותן לו ימי הודעה מוקדמת לפני הפיטורים. האם תשלום בעבור ימים אלו, שלא ניתנו בפועל, יכול לבוא בחפיפה לפדיון חופשה שנתית צבורה?

 

הלכה פסוקה היא כי מתן הודעה מוקדמת בפועל,ותשלום תמורת הודעה מוקדמת, הינם הסדרים שונים. הסדרים אלו מצמיחים לעובד ולמעביד חובות וזכויות שונות. לדוגמא, בתקופת ההודעה המוקדמת מוטל על הצדדים להפריש לקופת הגמל ולקרן ההשתלמות, ותקופה זו נחשבת בתור ותק בעבודה ובקרן הפנסיה.

 

      קראו עוד בתחום:

 

אי לכך, לא ניתן לקבוע כי אי דרישת עבודה בפועל מאפשרת את פיטוריו של העובד לאלתר תוך שינוי מהותי במאזן החובות והזכויות. כמו כן, החוק אינו קובע באופן מפורש הבדל בין חפיפה בין הודעה מוקדמת לימי חופשה כאשר ניתנה הודעה מוקדמת בפועל או במקרה של פיטורים מיידיים.


הוצאת עובד לחופשה, בתוך תקופת ההודעה המוקדמת, חייבת להיעשות כדין ובתום לב. דהיינו, הוצאתו של עובד לחופשה על מנת לחסוך למעסיק את מלוא ימי ההודעה המוקדמת, איננה עומדת במבחנים הדרושים. במקרים בהם המעביד הוציא את העובד לחופשה בימי ההודעה המוקדמת, מוטל עליו להוכיח כי טובת המפעל עמדה לנגד עיניו בהחליטו כאמור. מושכלות ראשונים הן כי המעביד רשאי לבחור את מועדי חופשותיהם של עובדיו, אך עליו לעשות זאת בתום לב (תוך תיאום עם העובדים והתחשבות כנה ברצונותיהם).

 

הוצאת עובדים לחופשה כפויה בהודעה מוקדמת - בתום לב


בדב"ע לא/1-3 בראדון ואח' - שמחה ג'רד, פד"ע ב 121 נפסק כי "המעביד רשאי להסדיר את מועדי החופשה של עובדיו, בדיוק כפי שזה בסמכותו להסדיר את ימי העבודה ו שעות העבודה והמנוחה (בכפוף לחוק). כמו כן, לא ייתכן שתינתן לעובדים האפשרות לקבוע את חופשותיהם באופן עצמאי ובדרך אשר עלולה לפגוע בסדרי העבודה במפעל".

 

במילים אחרות, המעביד הוא "הנותן" את חופשות, והוא אף הסמכות הקובעת את מועדיהן. לדוגמא, עובד אשר מוצא לחופשה שנתית במסגרת ימי הודעה מוקדמת, וזאת כאשר כלל העובדים במפעל מוצאים לחופשה (למשל, בתקופת החגים), אינו רשאי לדרוש העסקה בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת.


דוגמא נוספת היא במקרה בו פרויקט בו העובד היה מועסק הסתיים והוא פוטר מעבודתו. הצדקה נוספת ניתן למצוא כאשר העובד נמצא בחופשה, ובמהלך החופשה מחליט המעסיק לפטרו בגין הפרת משמעת חמורה. במקרים אלו, המעביד רשאי לבקש את חפיפת ההודעה המוקדמת עם ימי החופשה, וזאת תוך הארכת חופשתו המקורית של העובד.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: ביטוח לאומי עובדים, זכויות עבודה, זכויות העובד, זכויות בעבודה, מילואים זכויות, זכויות מטפלת,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.