www.ovdim.org.il

עובד לא הגיע לעבודה בימי הודעה מוקדמת - האם קיזוז מחופשה שנתית?

דרגו את המאמר
  התקבלו 4 דירוגים בציון ממוצע: 4.7 מתוך 5

אי הופעה לעבודה בימי הודעה מוקדמת - קיזוז מפדיון חופשה שנתית, האמנם?


האם עובד חייב להופיע לעבודה בימי ההודעה המוקדמת, לאחר פיטוריו, או שמא עומדת לעובד הזכות להיעדר מימים אלו? האם היעדרות מימי הודעה מוקדמת מבטלת את זכותו של העובד לפדיון חופשה? סעיף 2(א) לחוק הודעה מוקדמת קובע כי עובד זכאי לקבל הודעה מוקדמת לפיטוריו אשר אורכה משתנה בהתאם לנסיבות המקרה והחוזה בין הצדדים.

 

על פי רוב, הודעה מוקדמת מוגדרת בחוזה העבודה ובמקרים בהם היא אינה כלולה בו יש לחשבה לפי תקופת עבודתו של העובד. המעביד זכאי לוותר על עבודתו של עובד בימי ההודעה המוקדמת, אך אין הוא רשאי להתעלם מחובתו לשלם לעובד שכר מלא עבור ימים אלו. דהיינו, במידה ותקופת ההודעה המוקדמת עומדת על כשבועיים, והמעביד אינו מעוניין בעבודתו של העובד לאחר הפיטורים, עליו לשלם לאחרון שבועיים עבודה בשכר.

 

יחד עם זאת, במקרים בהם המעביד מעוניין בעבודתו של העובד בימי ההודעה המוקדמת (לדוגמא, על מנת לחפוף את העובד המחליף אותו בטרם כניסתו לתפקיד), מדובר בקיומם של יחסי עובד מעביד גם לאחר הפיטורים. עובד אשר יחליט כי הוא אינו מוכן להופיע לעבודה בימי ההודעה המוקדמת איננו זכאי לקבל שכר בשל היעדרותו (וזאת כל אימת שהיעדרות זו אינה היעדרות מחמת מחלה, חופשה שנתית או כל היעדרות המזכה בשכר).


בע"ע 142/08 כרמלה שולמן נ' טעם וצבע קייטרינג (2002) בע"מ, אשר ניתן ביולי 2010, נקבע על ידי בית הדין הארצי לעבודה כי המעסיקה לא רשאית לקזז את ימי ההודעה המוקדמת משכרה של העובדת כל אימת שמדובר בניסיון לקזז סכום זה מפידיון החופשה השנתית. ב"כ המשיבה ניסה לטעון כי סעיף 7(ב) לחוק הודעה מוקדמת קובע כי עובד אשר חדל לעבוד ללא הודעה מוקדמת להתפטרות צריך לשלם למעביד פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה הודעה.

 

      קראו עוד בתחום זה:

 

עם זאת, מדובר כאן במהלך של התפטרות ולא במהלך של פיטורים. כמו כן, המשיבה לא הוכיחה את הנזקים אשר נגרמו לה ולא ניתן היה להקיש כי נזקים אלו שווים לשכרה של התובעת בתקופת ההודעה המוקדמת. נקבע כי המעביד רשאי להגיש תביעה כספית כנגד העובד אשר מסרב להופיע בימי ההודעה המוקדמת, אך פיצויים בגין כך יפסקו לאחרון רק לאחר הוכחת נזקים אשר נגרמו לו בפועל.


"הפרת חוזה עבודה כשלעצמה, איננה מזכה בפיצויים את הצד אשר נפגע כתוצאה מן ההפרה. צד זה יהיה זכאי לפיצוי כל אימת שעלה בידיו להוכיח נזקיו", נכתב בפסק הדין, "במקרה דנן, בית הדין האזורי קבע כי אכן נגרמו למשיבה נזקים רבים (אשר התבטאו בכך שרואה החשבון החדש לא הכיר את התוכנות, הסיסמאות, הקודים והקבצים הרלבנטיים), אך המשיבה לא גיבשה לעניין זה תביעה כספית מסודרת. אי לכך, לא קמה לה הזכות לקזז באופן עצמאי מזכויותיה של המערערת לפידיון חופשה שנתית, זכות אשר הינה זכות קוגנטית במשפט העבודה".
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: מילואים זכויות, זכויות בעבודה, זכויות עבודה, ביטוח לאומי עובדים, זכויות מטפלת, זכויות העובד,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.