www.ovdim.org.il

משמעות הודעה לפני שביתה

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 4.6 מתוך 5

הודעה לפני שביתה – חשיבותה ומשקלה


סק (ב"ש) 7629-01-12


זכות השביתה הינה מהזכויות החשובות במשפט העבודה בישראל. לא אחת, בתי הדין לעבודה חוזרים ומדגישים כי אין לפגוע בזכות זו אלא בהתקיים "נסיבות כבדות משקל". עם זאת, גם חופש השביתה, בדומה ל"חופשים אחרים במשטר הדמוקרטי", איננו עומד בחלל הריק. דהיינו, השביתה איננה נהנית מחופש בלתי מוגבל והשימוש בה צריך להיות בכפוף לזכויות אחרות.

 

      קראו עוד על שביתות בעבודה:


בתי הדין לעבודה נדרשים לא אחת לערוך איזון בין הזכות לשבות לבין זכויות אחרות. לעיתים, הדברים מונחים לפתחו של בית המשפט העליון. לדוגמא, בבג"צ 148/79 סער נ' שר הפנים נקבע כי "גם בנוגע לחופש השביתה, יש לאזן בין החירויות השונות". בפסק דין זה נקבע כי כאשר זכות השביתה בשירות הציבורי מוגבלת יש לבחון האם הגבלה זו הוטלה לאחר הוכחת קיומה של וודאות קרובה לכך שהשביתה "עלולה לשבש בצורה בלתי סבירה את השירות החיוני אותו צריכים עובדי השירות הציבורי להעניק לציבור".


בבוא בית הדין לבחון צו מניעה כנגד שביתה, עומד לנגד עיניו, ככלל ראשון – סעיף 5א' לחוק יישוב סכסוכי עבודה. על פי סעיף זה, מוטל על השובתים ליתן הודעה מוקדמת לממונה על יחסי העבודה ולמעביד, אלא אם הסדר קיבוצי קובע אחרת. הודעה מוקדמת לפני שביתה, על פי משפט העבודה בישראל, הינה הודעה חשובה ביותר.

 

ראשית, היא מאפשרת לצדדים להבין כי השביתה "אורבת" להם ועל כן הם יכולים להשתדל ביתר שאת להגיע להסכמות שיאיינו את מטרת השביתה. שנית, המעביד יוכל לכלכל את צעדיו ובכך להקטין את הנזק שייגרם לו כתוצאה מהשביתה.


מבחינת מהות ההודעה, נקבע בפסיקה כי מוטל על השובתים לפרט בצורה ברורה את הסוגיות אשר עומדות בבסיס השביתה. כמו כן, מוטל על העובדים לעדכן את המעסיק בדבר היקף השביתה. עליהם להימנע בעתיד מלחרוג מהודעה זו. הפסיקה העניקה משקל רב להודעה המוקדמת לשביתה וזאת כאשר הימנעות ממנה הוגדרה כ"פעולה חסרת תום לב".

 

לדוגמא, נקבע כי שביתה של עובדים במגזר הציבורי, ללא הודעה מראש, הינה שביתה לא מוגנת. במילים אחרות, סביר להניח כי מעביד אשר יוכיח כי הוא לא קיבל הודעה לפני השביתה, יוכל ליהנות מסעד של צו מניעה מפני השביתה.


דוגמא לפסק דין


ברוח הדברים הנ"ל, בית הדין לעבודה הוציא צו מניעה כנגד שביתה אשר ננקטה על ידי עובדים במדרשת שדה בוקר. בפסק הדין נקבע כי הדרך בה העובדים בחרו לפעול, והפעולות אשר ננקטו על ידם, נעשו בחוסר תום לב ובניגוד לחוק יישוב סכסוכי עבודה. צו המניעה התקבל מחמת שני טעמים עיקריים:

 

  • ההכרזה על השביתה לא ניתנה על ידי הגוף אשר היה מוסמך לתיתה. ועד העובדים במקרה זה לא היה מוסמך להכריז על השביתה אלא רק ארגון העובדים היציג. כמו כן, בהודעת השביתה לא פורטו העניינים המצויים בסכסוך בין העובדים לבין המעסיקה.
  • חלף זמן רב ממועד מתן ההודעה לפני השביתה עד להכרזה על השביתה. למעשה, ההודעה על השביתה ניתנה בדצמבר 2012, ומאז התנהלו בין הצדדים מגעים רבים, לרבות הליכי גישור. כעת, כשנה לאחר מכן, העובדים הכריזו פעם נוספת על תחילת שביתה, וזאת ללא מתן הודעה חדשה. "הסכסוך לא הוכרז כדין והשביתה שננקטה ביום 9/1/12 הינה בלתי חוקית".


לסיכום, שביתה נחשבת כאחד הכלים החשובים ביותר אשר נמצאים בידיו של העובד בבואו להיאבק על זכויותיו אל מול המעסיק. עם זאת, גם את השביתה צריך לנהל על פי חוק ובהתאם לכללים שנקבעו לכך בחקיקה ובפסיקה. שביתה אשר לא תנוהל כהלכה עלולה להיפסק במסגרת צו מניעה מבית הדין.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח


פורום זכויות עובדים והרעת תנאים בעבודה

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: מילואים זכויות, זכויות מטפלת, זכויות בעבודה, ביטוח לאומי עובדים, זכויות עבודה, זכויות העובד,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.