www.ovdim.org.il

דמי אבטלה לאחר חופשת לידה

דרגו את המאמר
  התקבלו 14 דירוגים בציון ממוצע: 3.8 מתוך 5

עובדות רבות אינן ממשיכות לעבוד במקום עבודתן לאחר חופשת הלידה. להלן מאמר קצר הסוקר את זכותן של הנשים הנ"ל לדמי אבטלה. דמי אבטלה הינם למעשה אמצעי מחיה אשר משולם לעובדת מכוח חוק ביטוח אבטלה. התשלום נעשה על ידי המוסד לביטוח לאומי, ובמקביל, שירות התעסוקה מנסה לסייע לאישה למצוא עבודה חדשה. זכותן של נשים לדמי אבטלה לאחר חופשת לידה תלויה בנסיבות סיום יחסי העבודה.

 

      קראו עוד בתחום:


במידה והעובדת פוטרה מעבודתה על ידי המעסיק, היא זכאית לקבל מהמוסד לביטוח לאומי דמי אבטלה החל ממועד הפיטורים ובכפוף להתייצבותה בלשכת התעסוקה. יודגש כי הזכאות לדמי אבטלה קמה לעובדת כאשר היא איננה זכאית לדמי לידה ולאחר שהאחרונה עמדה בתנאים לקבלת דמי אבטלה לפי חוק הביטוח הלאומי (לרבות תקופת אכשרה).


במידה והעובדת פוטרה לפני שחלפו 60 ימים מתום חופשת הלידה שלה, נסיבות פיטוריה תיבחנה בהתאם לחוק עבודת נשים על ידי משרד התמ"ת. חשוב לציין לעניין זה כי החוק מטיל על המעסיק מגבלות שונות בדבר פיטורי נשים לאחר לידה ועל מנת להפסיק את עבודתה של העובדת בטרם חלפו 60 ימים מתום חופשת הלידה, יש לקבל את אישור משרד התמ"ת. כמו כן, במידה והעובדת תוותר על העבודה במהלך 60 הימים שלאחר תום חופשת הלידה, היא לא תהיה זכאית בתקופה זו לדמי אבטלה.


עובדת מתפטרת


אישה אשר מחליטה להתפטר מעבודתה לאחר הלידה תוכל, במקרים מסוימים, לקבל דמי אבטלה. מועד הפסקת יחסי העבודה לעניין זה נקבע בהתאם למועד תחילת ההתייצבות בלשכת התעסוקה. מומלץ אפוא לעובדת להודיע על התפטרותה מיד עם תום חופשת הלידה וזאת משום שכאשר מדובר בהתפטרות מרצון, זכאותה לדמי אבטלה תקום לה רק לאחר 90 ימים (ולא באופן מיידי כמו בפיטורים).


חוק פיצויי פיטורים מכיר בכך שעובדת אשר מתפטרת בתשעת החודשים שלאחר הלידה דינה כמפוטרת לעניין חוק זה. דהיינו, היא זכאית לפיצויי פיטורים. עם זאת, עילה זו לא מזכה את העובדת בהכרח בדמי אבטלה. במקרים כגון דא, הביטוח הלאומי יבחן האם נסיבות התפטרותה של האישה הצדיקו הכרה בה כ"מתפטרת בדין מפוטר" לצורך קבלת דמי אבטלה. תקנה 8 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה) קובעת כי עובד מתפטר יהיה זכאי לדמי אבטלה במידה והוא התפטר בשל מצבו הבריאותי, או מחמת הרעת תנאים מוחשית במקום העבודה.


יציאה לחופשה ללא תשלום


חוק עבודת נשים קובע כי עובדת אשר עבדה טרם הלידה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה במשך שנה, רשאית להיעדר מעבודתה לאחר תום חופשת הלידה עד לתקופה של 12 חודשים. עובדת במקרה זה תהיה זכאית לדמי אבטלה במידה ושירות התעסוקה לא ימצא לה במהלך החל"ת עבודה הדומה לעבודה אשר ביצעה האחרונה טרם יציאתה לחופשת הלידה.

 

כמו כן, יודגש כי פקיד התביעות במוסד לביטוח לאומי רשאי גם להורות לעובדת לשוב למעסיק ולבחון את חזרתה לעבודה. במידה והמעסיק יודיע למל"ל כי העובדת יכולה לשוב לעבודתה, זכאותה של האחרונה לדמי אבטלה תישלל. במקרים בהם המעסיק יטען כי העובדת איננה יכולה לחזור לעבודה, בכפוף לנימוק, או שהוא יסביר כי היא תוכל לשוב לעבודה רק במועד מאוחר יותר, העובדת תהיה זכאית לדמי אבטלה החל ממועד התייצבותה בלשכה (וזאת במידה והתקיימו שאר תנאי הזכאות).

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות נשים - זכויות אישה

עובדת שפוטרה במהלך טיפולי פוריות תבעה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין

מפיקת כנסים טענה שפוטרה שלא כדין במהלך טיפולי פוריות בניגוד לתקופה המוגנת על פי חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.  

פיטורי עובדת בהריון בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה

לאחר שהמזכירה סיפרה כי היא בהריון, המנהלת זימנה אותה לשיחה והודיעה לה כי עקב קיצוצים אין מנוס אלא להורות על פיטוריה. 

התובעת טענה כי פוטרה מעבודתה רק בשל היותה אם חד הורית

אם חד הורית דרשה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין בטענה כי פוטרה בעת ששהתה בחופשת מחלת ילד. 

התובעת לא התקבלה לעבודה בשל היותה בהיריון

מועמדותה של צעירה לתפקיד קופאית ברשת שופרסל נדחתה, לאחר שהצהירה כי היא בהיריון.  

מדריכת פילאטיס פוטרה במהלך הריונה עקב סגירת הסטודיו

בעת סגירת מכון הכושר, מדריכת הפילאטיס שפוטרה היתה בהריון, ומאחר שהמכון המשיך לפעול לאחר החלפת הבעלים, המדריכה טענה כי מדובר בפיטורין שלא כדין ודרשה פיצויים בהתאם.  

הקופאית טענה כי נערך לה שימוע במהלך ההריון ודרשה פיצויים

התובעת טענה כי פוטרה במהלך ההריון, אולם המעסיקה טענה מנגד כי בעת השימוע העובדת לא ציינה כי היא בהריון. 

קוסמטיקאית עצמאית דרשה פיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות

הקוסמטיקאית שהעניקה טיפולים לאורחי המלון, כנגד חשבוניות וקבלות, דרשה להכיר בה כעובדת ולקבל פיצויי פיטורין.  

העובדת פוטרה בתום חופשת הלידה ודרשה פיצויים

בתום חופשת הלידה הודיעה מרפאה בעיסוק על רצונה לשוב לעבודתה במעון השיקומי, אך היא קיבלה מכתב פיטורין, בטענה כי העסיקו עובדת אחרת במקומה.  

האם נפלו ליקויים בהליך קליטתה של מנהלת כספים בחברה?

אחרי חודשיים בלבד בתפקיד מנהלת כספים, התובעת הודיעה על התפטרותה, ודרשה פיצויים בגין אובדן השתכרות, מאחר ולא בוצע לה הליך חפיפה והיא נזרקה למים.  

האם התובעת פוטרה מחמת הריונה בניגוד לחוק עבודת נשים?

פקידה שפוטרה במהלך הריון הגישה תביעה לפיצויים, בטענה כי פיטוריה בוצעו שלא כדין בניגוד לחוק עבודת נשים 

עובדת פוטרה במהלך הריונה ולמרות שעבדה רק חודשיים הגישה תביעה לפיצויים

יום לאחר שהעובדת הודיעה על הריונה. היא קיבלה מכתב פיטורין.היא טענה שמדובר בפיטורין שלא כדין והגישה תביעה לפיצויים.  

ללא אישור רפואי על טיפולי פוריות, האישה איננה זכאית להגנת חוק עבודת נשים

חוק עבודת נשים איננו מגן על נשים בטיפולי פוריות כאשר הן לא מציגות למעסיק אישור רפואי על טיפולי פוריות... 

האם אולפנה פיטרה כדין מורה רווקה אשר נכנסה להריון?

מורה דתייה אשר עבדה באולפנה פוטרה לאחר שנכנסה להריון ללא נישואין. האם היא תזכה בפיצויים בגין הפרת זכויות נשים בעבודה? 

מאסר בפועל בגין הטרדה מינית בעבודה, האמנם?

האם הטרדה מינית בעבודה יכולה להוביל לכתב אישום אשר בסופו ממתין מאסר בפועל? 

האם פיקוח מוגבר מצד המעסיק לאחר חופשת לידה הוא הרעת תנאים?

לאחר חופשת לידה, המעסיק החל לפקח על העובדת באופן מוגבר. האם מדובר בהפרת זכויות נשים בעבודה? 

האם ניתן לפטר עובדת אשר מנצלת לרעה את חוק עבודת נשים?

בית הדין לעבודה דחה תביעה של עובדת תוך כדי שהוא קובע כי היא ניצלה את חוק עבודת נשים בחוסר תום לב... 

פיצוי לעובדת אשר תנאי העבודה שלה הורעו לאחר חופשת לידה

עובדות רבות אשר חוזרות לעבודה לאחר חופשת לידה נאלצות להתמודד עם שינויים במשרה. האם מדובר בעניין חוקי? 

הטרדה מינית בעבודה והתפטרות העובדת בגינה

האם עובדת תהיה זכאית לפיצויים מיוחדים בגין הטרדה מינית בעבודה? כיצד מוכיחים הטרדה בעבודה? 

עובדת פוטרה, בין השאר בגין טיפולי פוריות - האם ישולמו לה פיצויים מיוחדים?

טיפולי פוריות אינם יכולים להיות אפילו שיקול קטן במסגרת החלטה לפטר עובדת. להלן דוגמא למקרה כאמור... 

מעסיק סירב להארכת חופשת לידה והעובדת התפטרה - האם פיצויי פיטורים?

אישה נתקלה בסירוב מצד מעסיק להאריך את חופשת הלידה לאחר חצי שנה. האם היא הייתה זכאית להתפטר בדין מפוטר? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות יולדת, זכויות עובדת, הריון זכויות, עובדת, זכויות אישה בהריון, זכויות לאחר לידה, הריון עבודה, אישה עובדת,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.