www.ovdim.org.il

גזל סוד מסחרי על ידי עובד שעזב ופתח עסק עצמאי, האמנם?

דרגו את המאמר

עובד אשר פתח עסק עצמאי מתחרה - האם גזל סוד מסחרי מן המעסיק?

חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט- 1999 מגדיר את המונח סוד מסחרי כ"מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים". על פי החוק, סוד מסחרי הינו מידע עסקי אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו.

במסגרת דיונים בבית הדין לעבודה בעניין הפרת סודות עסקיים על ידי עובדים לשעבר, ידוע כי יש לבחון כל מקרה לגופו. בית הדין הארצי, בהלכת צ’ק פוינט (הלכה העוסקת בחופש עיסוק של עובד לאחר תום יחסי העבודה), קבע כי סוד מסחרי איננו מילת קסם. על פי פסיקת צ’ק פוינט, מעסיק אשר טוען לקיומו של סוד מסחרי צריך להוכיח את קיומו של סוד זה. לאמור, המעסיק צריך לפרט ולתאר מהו הסוד, ואין הוא יכול להיתלות בתיאור או טענה כלליים בדבר קיומו של סוד לכאורה.

 


כמו כן, מעסיק השומר סוד מסחרי צריך לדאוג לשמור על הסוד באופן סביר אצל הגורמים הבכירים בחברה ולנקוט באמצעים סבירים למנוע את "דליפת הסוד" למתחרים. לדוגמא, סוד מסחרי אסור שייחשף בפני עובדים שאינם אמורים לדעת אותו במסגרת עבודתם.

 

דוגמא לפסק דין

במקרה שהונח לפתחו של בית הדין לעבודה לאחרונה, נדרשו השופטים לבחון האם עובד לשעבר הפר סוד מסחרי של החברה בה עבד. מדובר בעובד אשר הועסק בחברת אשר תחום עיסוקה היה הפקת רווחים בשוק ההון באמצעות הקצאת אשראי לעובדיה לשם מסחר בבורסה. במסגרת חוזה עבודה אשר נחתם בין הצדדים, נקבע כי הוא חב חובת סודיות מוחלטת כלפי החברה. עוד נכתב בחוזה כי העובד מחויב לתקופת צינון בת 24 חודשים, במהלכה לא יעסוק בתחומי המסחר בשוק ההון.

 

כעבור שנה וארבעה חודשים התפטר העובד מהחברה ופנה לדרך עצמאית. במסגרת דרכו העצמאית, הקים העובד חברה המתחרה בחברה בה עסק. האם מדובר בהפרת סוד מסחרי, או שמא זוהי זכותו החוקתית של העובד במסגרת חוק יסוד חופש העיסוק.

החברה התובעת טענה כי העובד לשעבר הקים חברה מתחרה העוסקת במסחר בשוק ההון, תוך ניצול הניסיון, הידע והטכנולוגיה אשר רכש במהלך עבודתו אצלה. לדבריה, העובד חשף סודות מסחריים של החברה תוך הפרת חובת תום הלב והאמון אשר הוטלו עליו.

החברה הוסיפה עוד כי העובד לשעבר הפר את הוראות חוזה העבודה אשר נחתם עימו, זאת משום שלא מילא את תקופת הצינון האמורה.

האם החברה החזיקה בסוד מסחרי?


לעניין הסוד המסחרי, החברה טענה כי התורה אשר ייסדה הינה בגדר סוד מסחרי, אותו אין ביכולתה לפרט. לשיטתה, דובר בשיטה מורכבת וארוכה באופן יוצא דופן וכן לא ניתן לחשפה על מנת שלא למוטט את החברה. כמו כן החברה הוסיפה כי קיימות ראיות נסיבתיות רבות לקיומו של סוד מסחרי וקיום קשרי עבודה עם סוחרים עצמאיים הפועלים בשיטות אחרות.


בית המשפט קבע כי דין טענותיה של החברה להידחות. לדברי השופטים, מנכ"ל החברה התובעת הקים חברות אשר פיתחו טכנולוגיות לסיוע במסחר בשוק ההון, אך עצם קיום הטכנולוגיות או הכוונה לפתחם אינו מהווים סוד מקצועי. "אמירה בדבר קיומן של טכנולוגיות קיימות ועתידיות הינה אמירה כללית וכוללנית אשר נטענה בעלמא - בהעדר הפנייה לטכנולוגיה או נוסחה מסוימת הרלבנטית למסחר בשוק ההון וללא כל ראיה ולו לכאורה לקיום הטכנולוגיה הנטענת בסיכומיה".


החברה נתבקשה להציג את הנוסחא אשר הופרה בכדי שבית המשפט יוכל לבחון האם מדובר בסוד מקצועי. עם זאת, התובעת לא השכילה להציג נוסחא או סוד, זאת בשל שתי טענות. ראשית, החברה טענה כי מדובר בנוסחה ארוכה אשר יידרש ספר שלם על מנת להציגה. שנית, החברה הוסיפה כי הצגת הנוסחה עלולה לשמוט את הקרקע מתחת לקיום החברה.


השופטים לא קיבלו טענות אלו. הנתבע במקרה דנן היה עובד פשוט של החברה אשר נחשף, לטענת החברה, לסוד המקצועי במסגרת שיחות עם גורמים בכירים ממנו. האם עובד אשר נחשף לסוד מסחרי כה גדול במספר שיחות עם גורמים בכירים, מעיד על כך שמדובר בתורה אשר דרוש ספר שלם בכדי לפרטה.

 

כמו כן, גם לו היה בית המשפט מקבל טענה זו, יכלה החברה להציג בפני השופטים מעטפה חתומה ובה הנוסחה. הדברים היו נשארים בתוך כתלי בית המשפט והחברה הייתה יכולה להוכיח טענותיה. עם זאת, משלא בחרה החברה לעשות כן, נטענו טענותיה בעלמא.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות מטפלת, מילואים זכויות, ביטוח לאומי עובדים, זכויות בעבודה, זכויות עבודה, זכויות העובד,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.