www.ovdim.org.il

בנו של מנכ``ל עירייה לא ישמש בתור תובע עירוני בשל חשש לניגוד עניינים

דרגו את המאמר

בנו של מנכ"ל העירייה לא ימונה לתובע עירוני בשל חשש לניגוד עניינים


סע (חי') 18592-06-11‏

 

בית הדין לעבודה קבע כי בנו של מנכ"ל עירייה בצפון הארץ לא יוכל להתמנות לתפקיד "תובע עירוני" ברשות המקומית, וזאת בשל ניגוד עניינים. מדובר למעשה בהותרת החלטה של וועדת השירות על כנה, וזאת לאחר שהוועדה לא אישרה את מינויו של התובע למשרה המדוברת. התובע במקרה דנן הינו עורך דין במקצועו אשר עתר כנגד החלטתה של ועדת השירות לעיריות שלא לאשר את העסקתו בתפקיד "התובע העירוני" בעיריית תמרה. מדובר בהחלטה אשר הועדה קיבלה מכוח סעיף 174א' לפקודת העיריות, ובשל העובדה כי התובע הינו בנו של מנכ"ל העירייה.

 

עובדות המקרה - התובע היה המצטיין במכרז


עיריית תמרה פרסמה בספטמבר 2010 מכרז פומבי לאיוש משרת "תובע עירוני" במחלקה המשפטית. התובע, אשר הינו עורך דין בהכשרתו, תושב העיר ובעלים של משרד עצמאי לעריכת דין בנצרת, הגיש מועמדותו למשרה. ועדת המכרזים החליטה לערוך מיון למועמדים ולקבוע מי מהם עונה על תנאי הסף. לאחר המיון הראשוני, המועמדים הופנו לבחינת הערכה חיצונית. באפריל 2011, נערכה הבחינה והתובע קיבל את הציון הגבוה ביותר מבין כל המועמדים. לאחר קבלת תוצאות בחינת ההערכה, המועמדים זומנו לראיון אישי בפני ועדת המכרזים. ועדת המכרזים בחרה בתובע "פה אחד".

 

       קראו עוד בתחום:

 

עם זאת, היות והתובע הינו בנו של מנכ"ל העירייה, ועדת המכרזים התנתה את משרתו באישורה של ועדת השירות. ראש העירייה פנה, בנסיבות האמורות, לוועדת השירות בבקשה לאשר המינוי. לבקשתו של ראש העירייה צורפה חוות דעת מטעם היועץ המשפטי של העירייה. היועץ המשפטי ציין בחוות דעתו כי לא התקיים לדידו חשש לניגוד עניינים במקרה זה וזאת משום שהתובע העירוני כפוף מבחינת ארגונית ומקצועית ליועץ המשפטי של העירייה ולא למנכ"ל העירייה. חרף כך, וועדת השירות מצאה לנכון שלא לאשר את בקשת העירייה וזאת מן הטעם ש"קרוב משפחה אינו יכול להתמנות למשרה זו, קל וחומר כאשר מדובר בתפקידים בכירים".

 

הוועדה ציינה כי הציון של התובע בבחינות ההערכה היה גבוה מהמועמדים האחרים, אך לא גבוה באופן כללי (בערכים מוחלטים). בעקבות החלטתה של וועדת השירות, הוגשה התביעה דנן. התובע ביקש לבטל את החלטת וועדת השירות ולאשר את מינויו למשרת התובע העירוני. מנגד, המדינה הצביעה על ניגוד העניינים הברור וביקשה להותיר את החלטת הוועדה על כנה.

 

בית הדין: "מדובר בחשש מהותי של ניגוד עניינים, החלטת הוועדה התקבלה כדין ובסמכות"


בית הדין לעבודה בחן את טענות הצדדים וקבע כי יש לבכר את שיטתה של המדינה במקרה זה. "האיסור על ניגוד עניינים בשיטת המשפט הישראלית הינו בגדר כלל יסודי", נכתב בפסק הדין, "קל וחומר כאשר מדובר בעובד ציבור בכיר אשר עלול להימצא במצב בו קיימת אפשרות ממשית של משוא פנים וניגוד עניינים". בית הדין לעבודה הוסיף כי מדובר בעיקרון יסוד אשר "משתרע על כל תחומי המשפט", הן המשפט הפרטי והן המשפט הציבורי. הלכה פסוקה היא כי מניעת ניגוד עניינים איננה דורשת "הוכחת ניגוד עניינים בפועל" ודי בכך כי בית הדין יהיה סבור ש"קיימת אפשרות ממשית לניגוד עניינים". בחינה זו נעשית על פי אמות מידה אובייקטיביות.


הנשיא (בדימוס), אהרון ברק, עמד על כך בפסיקתו – "איסור על ניגוד עניינים איננו רק על שיקול הדעת עצמו בביצוע התפקיד או הפעולה. מדובר אפוא באיסור הנוגע כבר לאפשרות של הימצאות במצב בו העובד/המעביד עלול להיות ניגוד עניינים‏.למעשה, ניתן לומר כי מטרתו של הכלל היסודי הנ"ל הינה למנוע את הרע עובר להתרחשותו".


במקרה דנן, הצדדים היו חלוקים בנוגע להפעלת סמכותה של הוועדה לפי סעיף 174א' לפקודת העיריות. סעיף 174א' לפקודה קובע כי קיים איסור על העסקת קרובי משפחה ברשות אחת. החוק קובע כי ניתן לחרוג מכלל זה רק במקרים בהם וועדת השירות או שר הפנים התירו את העסקתו של פלוני במסגרת קיומן של נסיבות מיוחדות אשר תפורטנה בכתב.


התובע טען כי סעיף 174(א) לא חל עליו וזאת משום שהסעיף לא נוגע לתפקיד אביו – מנכ"ל העירייה. לעניין זה, יצוין כי סעיף 174א' קובע כי אדם אשר הינו קרוב משפחה של ראש העירייה או של מי מסגניו, לא ימונה לעבודה בעירייה. כמו כן, החוק מוסיף וקובע כי אין למנות אדם ליחידה בעירייה אשר קרוב משפחה שלו ממונה על היחידה הנ"ל. "האם האיסור על העסקת קרובי משפחה בסעיף זה חל על מנכ"ל העיריה? סבורים אנו כי התשובה לשאלה זו הינה חיובית", קבעו השופטים בפסק הדין. בית הדין עמד על כך שמנכ"ל העירייה הינו התפקיד השני בחשיבותו לאחר ראש הרשות. מדובר באדם שהינו המנהל הכללי של ענייניה של העירייה והוא "אחראי על כל יחידות הרשות המקומית".

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 


פסקי דין וחדשות - עבודה וקריירה

האם הגשת מועמדות לעבודה בגוף ציבורי במסגרת מכרז מחייבת חשיפת חקירה פלילית?

אדם אשר הגיש מועמדות למשרה בגוף ציבורי התבקש לחשוף מיוזמתו התנהלות חקירה פלילית כנגדו. האם מדובר בהליך חוקי? 

צומצם באופן משמעותי המידע אשר יימסר למועמדים לעבודה ממכוני מיון

בית המשפט קבע כי לא ניתן להכריח מכוני מיון למסור מידע מלא וכולל למועמד בסוף האבחון... 

עורכי דין בוגרי מכללות - 75% מכלל עורכי הדין החדשים

שלושה מכל ארבעה עורכי דין אשר יתקבלו היום (13.12) לחברות בלשכה הינם בוגרי מכללות... 

מבקר המדינה: נפוטיזם באוניברסיטת בר אילן

האם אוניברסיטת בר אילן חטאה בנפוטיזם? האם עובדים רבים באוניברסיטה הינם קרובי משפחה? 

שילוב מבוגרים בעבודה - היתרונות גדולים מהחסרונות באופן משמעותי

האם שילוב עובדים במשק הישראלי יסייע בהגדלה משמעותית של הכלכלה המקומית? לפי מכון ירושלים לחקר שווקים, התשובה לכך חיובית... 

הקמת מרכז תעסוקה עבור לוחמי צבא דרום לבנון לשעבר

משרד התמ"ת החליט לפעול למען שילוב לוחמי צבא דרום לבנון בשוק התעסוקה הישראלי... 

כניסתם של 5,000 עובדים פלשתינאים לחקלאות ולבנייה אושרה על ידי האוצר

ממשלת ישראל קיבלה החלטה לאשר את כניסתם של אלפי עובדים פלשתינאים לענפי החקלאות והבנייה במדינה... 

האם מינויים פוליטיים במפעל הפיס? האם המנכ"ל המיועד הוא מינוי פוליטי?

האם מנכ"ל מפעל הפיס המיועד הינו למעשה מינוי פוליטי של יו"ר מפעל הפיס, עוזי דיין? 

האם חוזרי מנכ"ל ממשרדי הבריאות והחינוך גרמו לפגיעה בחופש העיסוק?

המדינה החליטה להעסיק עובדים בשורותיה לפי חוזר מנכ"ל זמני. האם מדובר בפגיעה בחופש העיסוק של מי שאיננו עומד בתנאים הקבועים בחוזר? 

בקשה לצו מניעה כנגד מכרז פנימי ברשות השידור, האם תתקבל?

האם רשות השידור לא תוכל להוציא מכרז פנימי לאיוש משרה וזאת עד לבירור תובענה שהוגשה בעניין על ידי איתי נבו-לנדסברג? 

רישום משטרתי שגוי גרם לעיכוב משרה במשרד הביטחון

עבודתו של אדם במשרד הביטחון התעכבה בעקבות רישום משטרתי שגוי. האם מדובר בעילה לתביעה בגין הפסדי שכר? 

בנו של מנכ"ל עירייה לא ישמש בתור תובע עירוני בשל חשש לניגוד עניינים

בית הדין לעבודה קבע כי החלטה שלא לאשר מינוי קרובי משפחה ברשות מקומית התקבלה על ידי ועדת השירות כדין... 

נתונים לגבי השכר במשק בחודשים אוקטובר-אוגוסט 2011

על פי נתונים אשר מתפרסמים הבוקר מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השכר הממוצע במשך ירד בחודש אוקטובר 2011 לעומת החודש אשר קדם לו... 

דוקטרינת הבטלות היחסית בבית הדין לעבודה

מדובר בערעור של אימאם מוסלמי מיפו אשר הוגש לפתחו של בית הדין הארצי לעבודה. המערער הגיש ערעורו לאחר שתביעתו כנגד אי זכייתו במכרז מטעם המדינה, לכהן כאימאם במסגד ביפו, נדחתה בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב... 

בייניש מתחה ביקורת על המתמחים - אינכם נקיי כפיים

לפני כחודש הגישו הרופאים הצעירים עתירה לבג"צ וזאת לאחר שבית הדין הארצי לעבודה קבע כי התפטרותם (אשר נעשתה, לכאורה, באופן אישי), איננה חוקית ומהווה הפרה של ההסכם אשר נחתם בין הרופאים לבין האוצר... 

ג'קי סרוב יוחזר לעבודתו באיכילוב למרות הרשעתו בלקיחת שוחד

בית המשפט המחוזי מרכז הורה לבית החולים איכילוב להחזיר את ד"ר ג'קי סרוב, המכונה "רופא המפורסמים", לעבודתו בחדר המיון... 

מכתב מתמחים בגין מבחני הלשכה במועד נובמבר 2011

לפני מספר ימים נערכו בחינות הלשכה של לשכת עורכי הדין. הבחינות, אשר בשנים האחרונות רמתן עולה, הביאו לכישלונם של כ-50% מהמתמחים... 

עתירה לבג"צ של פקיד שומה המבקש להתמנות למנהל רשות המיסים

פקיד שומה אשר מעוניין להתמנות למנהל רשות המיסים עומד להגיש ככל הנראה עתירה לבג"צ בגין אי מינויו... 

פיצוי למעסיק בעקבות פתיחת עסק מתחרה

עובדים התפטרו מעסק ופתחו עסק מתחרה. האם המעסיק יקבל פיצויים? האם מדובר ב"גניבת לקוחות" ו\או גניבת סוד מסחרי? 

האם בחירת אדם לתפקיד על בסיס מכרז הייתה נגועה במשוא פנים?

האם בית הדין לעבודה יקבל את טענותיו של אדם לכך שיש לבטל קבלתו של אחר לתפקיד במשרד החינוך על פי מכרז בשל משוא פנים? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.