www.ovdim.org.il

דמי ביטוח לאומי בעבור מענקים לעצמאים, האמנם?

דרגו את המאמר

תשלום ביטוח לאומי בעבור מענק חד פעמי לעצמאי, האמנם?

 

לא אחת נדרש בית הדין לעבודה לדון אשר עוסקת בסוגיה – האם, ובאילו תנאים, ניתן להכיר בהכנסה "הונית" - להבדיל מהכנסה "פירותית" או "הכנסה ממשלח יד" - כהכנסה הפטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי.

 

"עובד עצמאי" כהגדרת מונח זה בחוק הביטוח הלאומי חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי, כאשר הבסיס לתשלום דמי הביטוח הוא מקורות הכנסתו המפורטים בפסקאות (1) ו-(8) של סעיף 2 לפקודת מס הכנסה. עם זאת, בצידן של ההכנסות מן המקורות המפורטים בפיסקאות (1) ו- (8) לפקודת מס הכנסה, יכול שתהיה לעובד עצמאי הכנסה ממקורות שאינם חייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי. מקורות אלו קרויים בעגה המקצועית - "נכס הוני", והינם פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי.

 

      קראו עוד בתחום:

 

מהו ההבדל בין "נכס הוני" ל"נכס פירותי"?

מקובל להבחין בין הכנסה מ"נכס הוני" ובין הכנסה "פירותית". הבחנה זו מקורה בדיני מס הכנסה, ולמרות שהיא ברורה בעקרונותיה, לא תמיד היא קלה ליישום. הבחנה זו עושה שימוש במטאפורה של העץ ופירותיו. העץ הוא המקור והוא יכול להניב פירות פעם אחר פעם. הפירות הם ההכנסה מן המקור (הכנסה "פירותית") והמקור (העץ) הוא הנכס. עם מכירת העץ עצמו - להבדיל מפירותיו - מתקבלת הכנסה "הונית" שאינה טעונה תשלום מס הכנסה.


בתחום העבודה ומשלח היד, הכנסה פירותית הינה ההכנסה השוטפת המתקבלת מהשקעת עבודה. כאשר אדם משקיע את נכסי ההון שלו - ידע, השכלה, כישורים, זמן, ועוד - התשלום השוטף עבורם הינו הכנסת ה"פירות".

 

תשלום עבור מוניטין - נכס "הוני" קלאסי

 

בצד אלה יכולים להתקיים מצבים בהם משולמים לאדם, במסגרת משלח ידו, סכומי כסף עבור "נכסים" שלו שאינם כרוכים בהשקעת עבודה שוטפת. כך, לדוגמה, ייתכנו מצבים בהם ישולם לאדם, בקשר להתקשרות שוטפת עימו, גם תשלום עבור מוניטין, עבור התחייבותו שלא לעבוד עם אחר (בלעדיות) או עבור ויתור על חוג לקוחות וכולי.

 

      קראו גם:


לדוגמא, עורך דין או רואה חשבון עצמאי המחליט לסיים את עיסוקו ולעבור לעבוד בתור שכיר במשרד של מישהו אחר. אותו בעל מקצוע מתקשר עם עמית למקצוע, מעביר לו את חוג לקוחותיו ועובר לעבוד אצלו כשכיר. הכנסתו השוטפת של אותו בעל מקצוע כשכיר היא הכנסה "פירותית" וטעונה תשלום דמי ביטוח לאומי. אולם אם שולמו לאותו בעל מקצוע תשלומים מיוחדים עבור המוניטין שלו, עבור חוג לקוחותיו או עבור הסכמתו המיוחדת שלא לעבוד כעצמאי או לא לעבוד עם אחרים (בלעדיות), הרי תשלומים אלה הם עבור נכסי הון שלו שאינם טעונים תשלום דמי ביטוח.


כיצד מוכיחים "נכס הוני" בבית הדין לעבודה?


בתחום משלח היד ההכנסה הפירותית היא הרווחת והמקובלת. לעומתה, ההכנסה ההונית היא החריג ועל הטוען לקיומה הנטל להוכיחה. אם לאמיתו של דבר שולם סכום כסף עבור נכס "הוני" (מוניטין, בלעדיות, חוג לקוחות וכו’), הרי הדבר אמור להשתקף בהסכם על כך. אכן, ייתכן שהסכם בין הצדדים יהיה גם בעל פה, אלא שאז יקשה יותר להוכיח את טיבו של התשלום.


במקרה שכזה ניתן לבחון את קיומם של מאפיינים המיוחדים לתשלום עבור נכס "הוני", כגון - קיומו של תשלום חד פעמי, תשלום המבוצע מראש, הגדרתם ותיאורם של הסכומים המשולמים, וכיוצאים באלה מאפיינים המיוחדים לתשלום עבור נכס "הוני". במקרה שכזה ניתן להיעזר כמובן גם בעדות מפורשת המתייחסת לתשלום מסוים כתשלום עבור נכס "הוני".

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: מילואים זכויות, זכויות מטפלת, זכויות העובד, זכויות בעבודה, ביטוח לאומי עובדים, זכויות עבודה,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.