ביטוח לאומי מעביד - פורטל העובדים

מידע עדכני על ביטוח לאומי מעביד

תודה שבחרת לגלוש באתר פורטל העובדים.
 
חיפשת מידע על ביטוח לאומי מעביד? פורטל העובדים מספק לך מידע משפטי בנושאי דיני עבודה וזכויות עובדים. כאן תמצא רשימת מאמרים, פסקי דין, מדריכים מקצועיים בנושא יחסי עובד מעביד .

 

רוצה לדעת עוד? יש לך שאלה? כנס/י לפורום דיני עבודה.

 

קרא/י עוד על ביטוח לאומי מעביד:
-------

 
מחלוקת בין עובד למעביד בנוגע למועד הפיטורין וזכאות לתשלום פיצויים
תביעה שעניינה מועד פיטורין, ובחובו זכאות לפיצויי פיטורין, הוגשה לבית הדין לעבודה... קראו עוד...

שומר בבית קברות בירושלים ומנהלת הוואקף - האם עובד ומעביד?
כיצד, אם כן בודקים האם בין בעלי הדין התקיימו יחסי עובד מעביד? הלכה פסוקה היא, כי היות אדם "עובד" הינה דבר הקרוב לסטטוס, ומעמד זה אינו נקבע על פי התיאור שניתן לו על ידי מי מהצדדים, אלא מהבחינה המשפטית על פי נסיבות המקרה כהוויתן ומכלול היחסים...

האם יכולה להיות חפיפה בין ימי חופשה לימי הודעה מוקדמת?
האם יכולה להיות חפיפה בין ימי החופשה לימים המגיעים לעובד עובר לכניסת פיטוריו לתוקף...

דחיית בקשה דמי לידה לעובדת אשר עבדה אצל אחיה
במקום בו היחסים הינם בין בני משפחה מוטל נטל הוכחה מוגבר על העובד להוכיח כי אכן התקיימו יחסי עובד מעביד בינו לבין המעסיק. על העובד מוטל להרים את הרף הדרוש על מנת להוכיח כי אכן היה הוא עובד מן השורה ולא בעזרה משפחתית עסקינן...

מתלמדת שלא קיבלה שכר, תהיה זכאית לדמי אבטלה
החוק קובע כי אדם יחשב כמובטל במידה והוא מוכן ומסוגל לעבודה במקצועו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו, ולשכת שירות התעסוקה לא הציעה לו עבודה כאמור. בתי הדין לעבודה נדרשו לא אחת לשאלה האם מקום בו מבוטח עובד ללא תמורה או מתנדב הוא מקיים את התנאי "מוכן ומסוגל לעבודה" באופן המקים לו זכאות לדמי אבטלה...

מנהל פורום אינטרנטי בהתנדבות - לא מקיים יחסי עובד מעביד
האם אדם אשר ניהל בהתנדבות פורום באינטרנט זכאי לתשלום מהאתר? האם התקיימו בין הצדדים יחסי עובד מעביד? קרא עוד בפורטל העובדים...

עבדה אצל אחותה – המל"ל לא יכיר בהן כעובדת ומעבידה
בית המשפט קיבל את טענותיהם של חוקרי הביטוח הלאומי וציין כי ניכר שלא התקיימו בין האחיות יחסי עובד מעביד, אלא מדובר פה בעזרה משפחתית ותו לא. כאשר מגיעה לביטוח הלאומי בקשה אשר דורשת ממנו לבדוק את היחסים בן עובד למעבידו, קירבה משפחתית איננה סיבה לדחייה באופן מיידי...

מצב רפואי בזמן ההריון או מצב של שמירת היריון
עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בחודשי הריונה, אם רופא אישר בכתב, כי מצבה בזמן ההיריון מחייב זאת...

מהי חופשת לידה?
חופשת הלידה היא פרק זמן בן 12 שבועות לפחות סמוך ללידה (עד ששה שבועות ממנו יכולים להילקח לפני הלידה), שבו אסור למעביד להעביד את העובדת...

האם ייתכנו יחסי עובד-מעביד למרות סיווגו החוזי של התובע כעצמאי?
ורדה מפעילה משפחתון מכוח הסכם עם העירייה שנחתם כל שנה. בהסכם נקבעה הוראה כי ורדה מצהירה שהינה קבלנית עצמאית ולא עובדת...

האם עובד שמשרתו קוצצה באופן ניכר זכאי לדמי אבטלה?
האם קיצוץ משמעותי בהיקף משרה מצדיק הגשת תביעה לביטוח הלאומי עבור דמי אבטלה?

תשלום מס בריאות לעובד בחו"ל
על פי החוק כל אזרח זכאי לקבל שירות רפואי מלא, גם אם הוא נעדר מן הארץ...האמנם?

פיטורין על רקע תביעת המעסיק בגין תאונת עבודה
עובד אשר פוטר לאחר שלקה בצהבת ישוב לעבודתו בצו של בית הדין, וזאת עד למתן פסק דין בתביעה העיקרית...

התנאי הקבוע להכרה בליקוי שמיעה כפגיעה בעבודה
בית הדין הארצי לעבודה קיבל את ערעור המוסד לביטוח לאומי וקבע כי ליקויי השמיעה לא יוכרו כתאונות עבודה...

פיצויים בגין פיטורים משיקולים פוליטיים
בית הדין הארצי לעבודה קבע כי פיטוריהם של העובדים המערערים היו משיקולים פוליטיים...

חופשת לידה לגבר
סעיף 6(ח) לחוק עבודת נשים, קובע כי עובד שאשתו ילדה, ייתן לו מעבידו חופשת לידה חלקית, בתקופת חופשת הלידה שנותרה מתום ששת השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה, בתנאים מסויימים ...

יחסי עובד-מעביד בין בני משפחה
שאלת קיומם של יחסי עובד-מעביד בין בני משפחה נידונה בפסיקת בתי הדין לעבודה לא אחת, ונפסק כי קרבה משפחתית אין בה, כשלעצמה, כדי למנוע אפשרות של היווצרות יחסי עובד מעביד...

זכויות נשים עובדות בהריון או לידה
זכויות נשים לרבות חופשת לידה, הפרשות לגמל, הגבלת פיטורים, שעות נוספות, הארכת חופשת לידה ועוד ... מה הזכויות שלך ?

 1 
היצטרפו אלינו בפייסבוק