www.ovdim.org.il

דוקטרינת הבטלות היחסית בבית הדין לעבודה

דרגו את המאמר

דוקטרינת הבטלות היחסית בבית הדין לעבודה

 

ע"ע 4695-05-11

 

דוקטרינת הבטלות היחסית הינה דוקטרינה משפטית הגורסת כי אין לבטל פעולה שלטונית אשר בוצעה שלא כדין, וזאת במידה והתוצאה הסופית של המקרה לא הייתה משתנה גם אם הפעולה הייתה מתבצעת בהתאם לחוק. לדוגמא, אדם אשר טוען כי לא נערך לו שימוע כדין, אך במקביל לא עלה בידיו להציג טיעונים אשר הוא היה יכול לטעון בשימוע (שלא נערך לו) ובכך לשנות את ההחלטה לגביו. בית המשפט העליון התייחס לדוקטרינה זו לא פעם ולא פעמיים.

 

      קראו עוד בתחום:

 

לדוגמא, בבג"צ 4885/03 ארגון מגדלי העופות בישראל אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' ממשלת ישראל. במקרה זה, אשר עסק בביטול דבר חקיקה, נקבע כי על פי מודל הבטלות היחסית, אין לבטל את דבר החקיקה בשל הפגם אשר נפל בהליך החקיקה שלו, וזאת משום שהחוק היה מתקבל גם לולא נפל הפגם הנ"ל בהליך. במילים אחרות – "לא כל הפרה של החוק, אף אם היא מהותית, תביא בהכרח לבטלות. במקרים אלה, בית המשפט נדרש אפוא לבחון מהי מהותו של הפגם ומהו הסעד הראוי בעניין זה". להלן דוגמא להחלת דוקטרינת הבטלות היחסית במשפט העבודה.

 

ערעור האימאם

 

מדובר בערעור של אימאם מוסלמי מיפו אשר הוגש לפתחו של בית הדין הארצי לעבודה. המערער הגיש ערעורו לאחר שתביעתו כנגד אי זכייתו במכרז מטעם המדינה, לכהן כאימאם במסגד ביפו, נדחתה בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. האימאם טען כי מדובר באפליה פסולה. לדבריו, הוא נפסל שלא כדין ובשל "דעות קיצוניות" אשר יוחסו לו על ידי המדינה. כמו כן, האימאם טען כי המדינה קיבלה מידע אודותיו ב"דברים פסולות אשר אינן מעוגנות בחוק" וזאת לאחר שהשב"כ הפעיל סוכנים אשר מטרתם הייתה לעמוד על קיצוניותם של אנשי דת מוסלמים.

 

למעשה, האימאם טען מספר טיעונים כנגד אי מינויו לתפקיד:

 

  • לשב"כ היה אסור להתערב בדרך כלשהי בהליך בחירת המשרה נשוא המכרז. יש לראות פסול בהעברת מידע אודות מועמד למשרה על ידי השב"כ לוועדה בוחרת. עמדת השב"כ הייתה נטועה בשיקול זר בלתי רלבנטי.
  • הועדה הבוחרת אימצה את המלצת השב"כ באופן עיוור ו"העתיקה אותה מילה במילה". דהיינו, מדובר בהחלטה של השב"כ ולא של הוועדה הבוחרת.
  • לא ניתנה למערער אפשרות להתמודד עם מידע נוסף אשר הועבר לוועדה על ידי "פקחי האגף לעדות דתיות" אשר "בלשו אחר מועמדים". 
  • מדובר בפסילת מועמד למשרה ציבורית בשל התבטאויות אשר תכנן דתי ופוליטי ומהתקופה בה לא עבד בשירות המדינה.

 

בית הדין הארצי דחה את טיעוניו של האימאם אחד לאחד. בית הדין ציין בפסק דינו את העובדה כי משרת האימאם הינה משרה בעלת חשיבות פוליטית וחברתית. אי לכך, העמדתם של אימאמים קיצוניים בראשי מסגדים עלולה ללבות את האש במקום לנסות לגשר על הפערים בין הדתות השונות. כמו כן, לגבי המידע אשר הונח על שולחן הוועדה מטעם השב"כ, בית הדין הארצי קבע כי מדובר במידע רלבנטי הנוגע לליבו של העניין.

 

לא מדובר בהשקפה פוליטית

 

"אופן איסוף שירות הביטחון את המידע לגבי המערער לצורך מילוי תפקידו וייעודו של השירות - אינו מענייננו", קבעו השופטים בנוגע לדרך בה הושג המידע, "אין מדובר כאן בבירור השקפה פוליטית כזאת או אחרת, אלא בצורך בבדיקה אמיתית של התאמת המועמד למשרה רמה בשירות הציבור נוכח אפיונה, ייחודיותה ורגישותה של משרת האימאם".

 

בית הדין הארצי ציין גם כי ניתן להגיע למסקנה זו במסגרת דוקטרינת הבטלות היחסית. בפסק הדין נכתב כי גם אם המידע הגיע לידי הוועדה של כדין (ובית הדין הדגיש כי הוא לא קבע כאמור), הרי שהמערער היה יכול להתייחס למידע ולהפריכו. "למערער ניתנה הזדמנות מלאה למסור את גרסתו בנוגע למידע. כמו כן, המערער אף התייחס בפני הוועדה להתבטאויות והמעשים השונים כפי שהוצגו בפניו. דהיינו, ההחלטה שלא לקבל את המערער למשרת האימאם התבססה על החלטה מנומקת ולאחר שמיעת עמדתו של המערער"

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 


פסקי דין וחדשות - עבודה וקריירה

האם הגשת מועמדות לעבודה בגוף ציבורי במסגרת מכרז מחייבת חשיפת חקירה פלילית?

אדם אשר הגיש מועמדות למשרה בגוף ציבורי התבקש לחשוף מיוזמתו התנהלות חקירה פלילית כנגדו. האם מדובר בהליך חוקי? 

צומצם באופן משמעותי המידע אשר יימסר למועמדים לעבודה ממכוני מיון

בית המשפט קבע כי לא ניתן להכריח מכוני מיון למסור מידע מלא וכולל למועמד בסוף האבחון... 

עורכי דין בוגרי מכללות - 75% מכלל עורכי הדין החדשים

שלושה מכל ארבעה עורכי דין אשר יתקבלו היום (13.12) לחברות בלשכה הינם בוגרי מכללות... 

מבקר המדינה: נפוטיזם באוניברסיטת בר אילן

האם אוניברסיטת בר אילן חטאה בנפוטיזם? האם עובדים רבים באוניברסיטה הינם קרובי משפחה? 

שילוב מבוגרים בעבודה - היתרונות גדולים מהחסרונות באופן משמעותי

האם שילוב עובדים במשק הישראלי יסייע בהגדלה משמעותית של הכלכלה המקומית? לפי מכון ירושלים לחקר שווקים, התשובה לכך חיובית... 

הקמת מרכז תעסוקה עבור לוחמי צבא דרום לבנון לשעבר

משרד התמ"ת החליט לפעול למען שילוב לוחמי צבא דרום לבנון בשוק התעסוקה הישראלי... 

כניסתם של 5,000 עובדים פלשתינאים לחקלאות ולבנייה אושרה על ידי האוצר

ממשלת ישראל קיבלה החלטה לאשר את כניסתם של אלפי עובדים פלשתינאים לענפי החקלאות והבנייה במדינה... 

האם מינויים פוליטיים במפעל הפיס? האם המנכ"ל המיועד הוא מינוי פוליטי?

האם מנכ"ל מפעל הפיס המיועד הינו למעשה מינוי פוליטי של יו"ר מפעל הפיס, עוזי דיין? 

האם חוזרי מנכ"ל ממשרדי הבריאות והחינוך גרמו לפגיעה בחופש העיסוק?

המדינה החליטה להעסיק עובדים בשורותיה לפי חוזר מנכ"ל זמני. האם מדובר בפגיעה בחופש העיסוק של מי שאיננו עומד בתנאים הקבועים בחוזר? 

בקשה לצו מניעה כנגד מכרז פנימי ברשות השידור, האם תתקבל?

האם רשות השידור לא תוכל להוציא מכרז פנימי לאיוש משרה וזאת עד לבירור תובענה שהוגשה בעניין על ידי איתי נבו-לנדסברג? 

רישום משטרתי שגוי גרם לעיכוב משרה במשרד הביטחון

עבודתו של אדם במשרד הביטחון התעכבה בעקבות רישום משטרתי שגוי. האם מדובר בעילה לתביעה בגין הפסדי שכר? 

בנו של מנכ"ל עירייה לא ישמש בתור תובע עירוני בשל חשש לניגוד עניינים

בית הדין לעבודה קבע כי החלטה שלא לאשר מינוי קרובי משפחה ברשות מקומית התקבלה על ידי ועדת השירות כדין... 

נתונים לגבי השכר במשק בחודשים אוקטובר-אוגוסט 2011

על פי נתונים אשר מתפרסמים הבוקר מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השכר הממוצע במשך ירד בחודש אוקטובר 2011 לעומת החודש אשר קדם לו... 

דוקטרינת הבטלות היחסית בבית הדין לעבודה

מדובר בערעור של אימאם מוסלמי מיפו אשר הוגש לפתחו של בית הדין הארצי לעבודה. המערער הגיש ערעורו לאחר שתביעתו כנגד אי זכייתו במכרז מטעם המדינה, לכהן כאימאם במסגד ביפו, נדחתה בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב... 

בייניש מתחה ביקורת על המתמחים - אינכם נקיי כפיים

לפני כחודש הגישו הרופאים הצעירים עתירה לבג"צ וזאת לאחר שבית הדין הארצי לעבודה קבע כי התפטרותם (אשר נעשתה, לכאורה, באופן אישי), איננה חוקית ומהווה הפרה של ההסכם אשר נחתם בין הרופאים לבין האוצר... 

ג'קי סרוב יוחזר לעבודתו באיכילוב למרות הרשעתו בלקיחת שוחד

בית המשפט המחוזי מרכז הורה לבית החולים איכילוב להחזיר את ד"ר ג'קי סרוב, המכונה "רופא המפורסמים", לעבודתו בחדר המיון... 

מכתב מתמחים בגין מבחני הלשכה במועד נובמבר 2011

לפני מספר ימים נערכו בחינות הלשכה של לשכת עורכי הדין. הבחינות, אשר בשנים האחרונות רמתן עולה, הביאו לכישלונם של כ-50% מהמתמחים... 

עתירה לבג"צ של פקיד שומה המבקש להתמנות למנהל רשות המיסים

פקיד שומה אשר מעוניין להתמנות למנהל רשות המיסים עומד להגיש ככל הנראה עתירה לבג"צ בגין אי מינויו... 

פיצוי למעסיק בעקבות פתיחת עסק מתחרה

עובדים התפטרו מעסק ופתחו עסק מתחרה. האם המעסיק יקבל פיצויים? האם מדובר ב"גניבת לקוחות" ו\או גניבת סוד מסחרי? 

האם בחירת אדם לתפקיד על בסיס מכרז הייתה נגועה במשוא פנים?

האם בית הדין לעבודה יקבל את טענותיו של אדם לכך שיש לבטל קבלתו של אחר לתפקיד במשרד החינוך על פי מכרז בשל משוא פנים? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.