www.ovdim.org.il

האם קיים למרצה באקדמיה חופש עיסוק בשתי עבודות במקביל

דרגו את המאמר

ע"ע 1828-10-11


שני מרצים בסגל האקדמיה היוקרתית לעיצוב בצלאל פוטרו בעקבות סירובם להיעתר לדרישתה של הנהלת האקדמיה שלא ללמד במכללת "שנקר" במקביל. בעקבות הפיטורים, המרצים פנו לבית הדין האזורי לעבודה. לדאבונם, בית הדין האזורי לא מצא פגם בפיטוריהם. אי לכך, לא נותרה להם ברירה אלא להגיש ערעור על כך לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים.
 

      קראו עוד על חופש העיסוק:

 

לשמחתם של המרצים, בית הדין הארצי קיבל את טענותיהם וקבע כי במסגרת המתח שבין חופש העיסוק לאינטרס של האקדמיה, גבר הראשון על האחרון. בפסק הדין נקבע כי יש לשמור על חופש העיסוק של המרצים, שהינו זכות חוקתית מכוח חוק יסוד: חופש העיסוק, וזאת גם כאשר היא מתנגשת עם אינטרסים עסקיים של בצלאל כגון מוניטין ומניעת תחרות. כמו כן, בית הדין הארצי קבע כי העסקתם של המרצים בחצי משרה בבצלאל, תוך איסור על לימוד במכללות מקבילות, עלה כדי פגיעה בלתי מידתית בהם. אי לכך, נקבע כי האקדמיה תשלם למרצים במשך כשנה שכר בשיעור של 25% משרה.


פוטרו בגלל העבודה במכללה


המערערים במקרה דנן היו ד"ר להיסטוריה אשר עבדה בבצלאל כ-13 שנה עובר לפיטורים, ואמן בתחום הצילום שהועסק באקדמיה כ-15 שנה טרם הופסקה עבודתו. המערערת טענה כי היקפי עבודתה השתנו במרוצת השנים ובכל מקרה היו פחותים ממשרה מלאה. לדבריה, על מנת להתפרנס בכבוד היא השלימה את הכנסתה במכללת "שנקר" וזאת בתור מורה מן החוץ.

 

בשנת הלימודים 2008/09, מכללת "שנקר" הציעה למערערת עבודה בהיקף חצי משרה בתור חברת סגל. באופן חריג, האקדמיה בבצלאל אישרה את המהלך. עם זאת, בסוף שנת הלימודים הנ"ל, ההנהלה ביקשה מהמערערת להפסיק לעבוד ב"שנקר". כאשר האחרונה סירבה לעשות כן, הוחלט על הפסקת עבודתה.

 

      קראו עוד על עבודה באקדמיה:

 

באשר למערער, אף הוא הועסק בהיקפי משרה משתנים בבצלאל במשך שנים רבות. בשלב מסוים, הוא אף נמנה על חברי הסגל הבכיר באקדמיה היוקרתית. כמו כן, ובדומה למערערת, גם המערער קיבל אישור חריג לעבוד במקביל במכללת "שנקר". כאשר המערער ביקש מבצלאל להתחיל לעבוד ב"שנקר" בתור חבר סגל מן המניין, המהלך הסתיים בפיטוריו של האחרון. ההנהלה טענה בבית הדין הארצי לעבודה כי סירובה לאפשר את ההעסקה המקבילה הייתה מכוח רצון למנוע ניגוד עניינים תוך כדי שמרצים העובדים במסגרתה פועלים גם אצל מתחריה.


החלטת בית הדין האזורי


כאמור, תביעתם של המרצים נדחתה בבית הדין האזורי לעבודה. בפסק הדין בבית דין קמא נקבע כי לא ניתן לכפות את האקדמיה "לחלוק" עם מכללות אחרות את סגל המרצים האיכותי והכישרוני שלה. בית הדין האזורי קיבל אפוא את טענותיה של בצלאל לכך שעסקינן בתחרות לא הוגנת ופגיעה בלגיטימיות של האקדמיה לפתח את המוניטין הייחודי שלה. זאת ועוד, בית הדין האזורי מצא כי פיטורי המרצים היו סבירים ונעשו בתום לב. נקבע גם כי הפיטורים עמדו בנהלים הרלבנטיים לפי כללי ההשכלה הגבוהה.


בית הדין הארצי קובע: פגיעה בלתי מידתית בחופש העיסוק


בית הדין הארצי לעבודה מצא לנכון להפוך את ההחלטה. בפסק הדין בארצי נקבע כי ההסכם הקיבוצי המיוחד אשר חל על הצדדים קובע כי מרצה רשאי לעבוד בעבודה נוספת כל אימת שהדבר איננו פוגע ב"אינטרסים של האקדמיה באשר לשמה ולמחקריה". השופטים קבעו כי הוראות אלה בהסכם הקיבוצי היו בעלת מאפיינים זהים לתניות של איסור תחרות בהסכם עבודה. אי לכך, נקבע כי היות ועסקינן בהוראה המגבילה את חופש העיסוק, הלכה פסוקה היא כי יש לבחון אותה במשורה. דהיינו, בתי הדין לעבודה אינם רשאים לפגוע בנקל בחופש העיסוק, שהינו (כאמור) זכות חוקתית.


נילי ארד, נשיאת בית הדין הארצי לעבודה, קבעה בפסק דינה כי במקרה דנן היה מקום להטות את הכף לטובת חופש העיסוק (זאת לעומת האינטרס של המעסיק - בצלאל). נקבע כי זכותם של המרצים לחופש העיסוק גברה על זכותה של בצלאל לשמור על שמה, מחקריה והמוניטין שלה. לאור העובדה כי המערערים עבדו בהיקף של חצי משרה בלבד, וכפועל יוצא מכך מעורבותם במחקר ובהוראה הייתה מצומצמת, לא היה מקום למנוע מהם עבודה במכללת "שנקר". הנשיאה הוסיפה כי בצלאל הייתה יכולה למנוע את המעבר ל"שנקר" במידה והיא הייתה דואגת ל"תמורה הולמת כנגד הגבלת העיסוק".


השופטים קבעו כי האקדמיה לא השכילה להוכיח כיצד אפוא העסקתם של המערערים ב"שנקר" עלתה כדי פגיעה באינטרסים הלגיטימיים שלה. הודגש כי לא הוכח שהעבודה הנוספת פגעה באיכות העבודה של המערערים בבצלאל. למעלה מכך, השופטים ציינו כי כאשר עסקינן במחקר אקדמי ובשאיפה ליצירת ידע ועידוד קדמה, מהלך של פיטורי שני מרצים במקביל לא עולה עם האינטרס הציבורי.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - חוזה עבודה

האם נערך לעובד שימוע כדין טרם פיטוריו?

התובע פוטר לפני החגים מבלי שנערך לו שימוע, על כן פנה לבית הדין ודרש פיצויים בגין פיטורין שלא כדין. 

מדריך הוקי שהתפטר נתבע בגין גזל סודות מסחריים של החברה

הנהלת בית הספר להוקי רולר הגישה תביעה נגד מדריך לשעבר לתשלום פיצויים בגין הפרה יסודית של חוזה העבודה עקב גזל סודות מסחריים. 

איש מכירות שפוטר דרש הפרשי עמלות על מכירות שביצע

איש מכירות דרש לקבל מהמעסיקה עמלות על מכירות שביצע ופיצוי בגין עגמת נפש על רקע נסיבות סיום יחסי עובד מעביד. 

התובע דרש תשלום נוסף עבור קריאות פתע שנדרש לבצע מעבר לשעות העבודה

מנהל מחלקת פיקוח טען כי נקרא לבצע קריאות פתע על ידי המוקד של העירייה ולא קיבל תשלום עבורן.  

הפסקת עבודה של מאמן כדורסל באמצע העונה והפרת חוזה לתקופה קצובה

בית הדין לעבודה קבע כי קבוצת כדורסל לא הפסיקה את עבודתו של מאמנה בגין העדר תעודת אימון. נקבע כי מדובר בפיטורים והפרת חוזה לתקופה קצובה... 

התארגנות עובדים - מחסני חשמל הינה יחידת מיקוח נפרדת

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי עובדי מחסני חשמל יכולים להתארגן ללא קשר לעובדי שקם אלקטריק וביג סנסור, וזאת בשל היותם יחידת מיקוח נפרדת... 

פניה ישירה לעובדים למרות הסכם קיבוצי הינה הפרת חוזה עבודה

האם יחסי עבודה המוסדרים במסגרת הסכם קיבוצי מונעים פנייה ישירה לעובדים מצד המעסיק? 

תמיכה של בית הדין הארצי לעבודה בהתאגדות העובדים בפלאפון

האם חברת פלאפון תוכל להתערב בהתאגדות העובדים? בית הדין הארצי לעבודה קבע כי יש לענות על שאלה זו בשלילה... 

האם מכירת מעריב בסכנה בגין מחלוקות בין שלמה בן צבי לעובדים?

האם מכירת מעריב בסכנה? האם מחלוקות בין שלמה בן צבי, רוכש העיתון, לעובדים, יביאו לביטול מכירת כלי התקשורת? 

רופאה אולצה לפרוש בגיל פרישה - המטופלים יצאו למאבק עבורה

האם מטופלים יצליחו למנוע מקופת חולים להכריח רופא מוערכת לפרוש כאשר היא תגיע לגיל 75? 

האם קיים למרצה באקדמיה חופש עיסוק בשתי עבודות במקביל

האם חופש עיסוק באקדמיה כולל גם אפשרות לעבוד במקביל בשני מוסדות לימוד להשכלה גבוהה? 

הגדרת תפקיד בשירות המדינה במסגרת תביעה להטבת שכר

פעמים רבות, זכאותו של עובד מדינה להטבת שכר נובעת מהגדרת תפקידו. מה קורה כאשר יש מחלוקת בין המדינה לעובד? 

בית הדין השיב עובד אשר הושעה מעבודתו בעקבות חשד ללקיחת שוחד

חברת החשמל הגישה כנגד עובד תלונה במשטרה בגין שוחד. האם היא הייתה רשאית גם להשעות את העובד באופן אוטומטי? 

ביקורת חריפה כנגד ההטבות ותנאי הפרישה בחברת החשמל

האם חברת החשמל התנהלה באופן בזבזני וחסר אחריות בעת העברת כספי פנסיה והטבות לעובדיה? 

משקלו של סעיף בחוזה עבודה המבטל יחסי עובד מעביד

מהו סעיף יחסי עובד מעביד בחוזה עבודה? האם סעיף זה קביל ללא קשר למערכת היחסים בין הצדדים בפועל? 

חוזה עבודה ובו סעיף הגבלת עיסוק אשר הוכר בבית הדין לעבודה

האם סעיף הגבלת עיסוק בחוזה עבודה סותר למעשה את עיקרון חופש העיסוק? האם ניתן להכיר בסעיף כגון דא בחוזה עבודה? 

עובד המועסק בשירות המדינה ללא משרה פנויה בתקן איננו עובד מדינה

במסגרת הסעיפים הנ"ל, קיימת חובה להתקבל לעבודה באמצעות מכרז, לקבל כתב מינוי ועוד. כמו כן, על העובד להיות מועסק על בסיס משרה פנויה בתקן... 

פסיקת הוצאות משפט לתובעת בבית הדין לעבודה, למרות דחיית תביעתה

בית הדין לעבודה דחה תביעה של שתי גמלאיות כנגד המדינה, אך פסק לטובתן הוצאות משפט בשל חוסר תום לב מצד המדינה... 

הסכם קיבוצי בתור בסיס לזכויות סוציאליות למרות קיומו של חוזה עבודה אישי

במקומות עבודה מסוימים, זכויות העובדים מוגדרות גם על בסיס הסכמים קיבוציים מיטביים... 

זכויות בחוזה עבודה שונו ללא הסכמת העובד, האם קביל?

האם מעביד אשר העניק זכויות מעבר בחוזה עבודה רשאי לחזור בו מהסכמתו ללא אישור העובד? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.