www.ovdim.org.il

פס``ד בעניין אפליה בקבלה לעבודה על רקע הריון

דרגו את המאמר

אפליה באי קבלת אישה לעבודה מחמת הריון


סעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות עבודה, התשמ"ח- 1988, קובע כי מעביד אינו רשאי להפלות עובדים או דורשי עבודה בשל נטייתם מינית, מגדר, מעמד, דת, לאום, גזע, מילואים, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ גופית, הורות, הריון ועוד. עם זאת, סעיף 2(ג) לחוק מסייע וקובע כי לא מדובר באפליה במידה ומעשיו של המעביד "מתחייבים מאופיו או מהותו של התפקיד".


סעיף 9 לחוק קובע כי במידה ופלוני טוען לאפליה בשל הפרת הוראות חוק זה, נטל ההוכחה מונח על כתפיו של המעביד. במילים אחרות, כאשר מעביד טוען כי לא מדובר באפליה אלא בצעד מתבקש בשל אופיו ואו מהותו של התפקיד, עליו הנטל להוכיח טענותיו.


תביעות רבות מוגשות בעניין אפליה בעבודה על ידי נשים אשר טוענות כי הופלו מחמת הריונן. בע"ע 1353/02 מרגלית אפלבוים - נינה הולצמן פד"ע לט 495, בעמ' 507, אשר ניתן בבית הדין הארצי לעבודה, נכתב כי "אפליה של אישה בהריון בעבודה, מחמת הריונה, מהווה הפליה פסולה על פי שיטת המשפט בישראל אשר משפט העבודה הינו חלק אינטגראלי ממנה. מדובר אפוא באפליה אסורה המנוגדת לעיקרון השוויון".


לא אחת, נטען כי האפליה לא באה לידי ביטוי בפיטורים או הרעת תנאים, אלא כבר בשלב המקדים של אי-קבלה לעבודה. בדב"ע נו/129-3 שרון פלוטקין ואח' - אחים אייזנברג בע"מ, פד"ע לג, בעמ' 481, דן בית הדין לעבודה במקרה בו התבטא המעביד, במהלך ראיון העבודה, באמירה אשר היה בא כדי להצביע על "דעה קדומה בקשר להיותה של המרואיינת אישה".

 

      קראו עוד בתחום:

 

בפסק דין זה עמד בית הדין על חשיבותו של החוק כחוק מכוון התנהגות אשר טמונה בו מטרה חינוכית להטמעת נורמות של שוויון בשוק העבודה.


במקרה אשר הונח לפתחו של בית הדין לעבודה, טענה אישה אשר ביקשה להתקבל לעבודה בגן ילדים כי הופלתה מחמת הריונה. לאחר ראיון עבודה שנערך לתובעת, היא נמצאה מתאימה לעבודה בגן ומנהלת הגן התקשרה לבשר לה על קבלתה לעבודה. מספר שעות לאחר מכן, התובעת התקשרה למנהלת הגן והודיעה לה כי היא בהריון בחודש השני. או אז שינתה מנהלת הגן את החלטתה וחזרה בה מהעסקתה של התובעת. בית הדין קבע כי נסיבות המקרה מעידות על כך כי מדובר על אפליה מחמת הריון.


האם התובעת הייתה צריכה לספר על ההריון בראיון העבודה?


הנתבע, יישוב בעמק יזרעאל בו ביקשה התובעת לעבוד בתור גננת, טען כי התובעת ניהלה עם מנהלת הגן "משא ומתן בחוסר תום לב", וזאת כאשר היא "איננה מדווחת על הריונה במהלך הראיון". בית הדין לעבודה קבע כי דין טענה זו להידחות מכל וכל.

 

התובעת הייתה באמצע החודש השני להריונה ונטען על ידה כי היא לא ידעה במועד הראיון על ההריון. עם זאת, הנתבע טען כי גם לאחר שנודע לתובעת על ההריון, היא לא התקשרה לדווח על כך למנהלת הגן.

 

התובעת טענה כי היא לא עשתה כן משום שרצה להשאיר את דבר ההריון בתוך המשפחה, ולדבריה "מנהלת הגן איננה חלק ממשפחתי, לא רציתי לרוץ ולספר לכל העולם על ההריון. מי יודע אם ההריון הזה יחזיק מעמד?". בית הדין קבע כי ההסבר אשר התובעת הציגה אל מול טענותיו של הנתבע היה משכנע ואין מקום לראות בה כמי שביקשה להסתיר את הריונה.


האם מתוקף מהות התפקיד היה נכון ל"הלבין את האפליה"?


הגן טען עוד כי לא מדובר באפליה אלא באי-קבלתה של התובעת לעבודה בשל מהות התפקיד והריונה. טענותיו היו רבות. ראשית, נטען כי עבודת הגן מחייבת "צוות עובדים יציב וקבוע אשר איננו מתחלף", וזאת על מנת לאפשר "פיתוח קשר אישי בין המטפלת לילדים והקניית ביטחון לילדים". כמו כן, נטען כי מדובר בעיקרון המתיישב עם טובת הילדים וזאת משום שהילדים מצפים לחזור מדי יום ל"סביבה מוכרת לא רק מבחינה פיסית אלא גם מבחינה אנושית", לרבות "צוות מוכר המקבל את הילדים בכל בוקר בגן".

 


בית הדין קבע כי אין לקבל טענות אלו. החיים מלמדים כי מרבית תפקידי הגננות והמטפלות מאוישים על ידי נשים. הנתבע לא הביע כל חשש מכך שהתובעת לא תוכל לבצע את העבודה, אלא מורת רוח לגבי היעדרותה הצפויה בשל ההריון. בית הדין קבע כי גם אם יהיה זה המחיר שיהיה על המעביד לשלם במקרה זה, התנהלות הגן הייתה פסולה.


"חשוב להדגיש כי להגנה בפני אפליה יש מחיר מסוים, שהחברה ככלל מוכנה וחייבת לספוג על מנת להשיג שיוויון שהוא ערך עליון. במסגרת יחסי עובד-מעביד, ייתכן כי המעביד הוא זה שיצטרך לשלם 'מחיר' מסוים, למען השגת השוויון, ומכאן ההגנה המיוחדת שמקנה הדין", נכתב בפסק הדין.


במקרה דנן, צוין כי גם אם ניתן להבין את רצונה של הנהלת הגן לשמור על צוות יציב וכוח אדם אחיד, לא מדובר בשיקול אשר יכול להצדיק אפליית פלונית מחמת הריונה. "עקרון איסור האפליה זכה כאמור להגנה בדין וכדי להתגבר על עקרון זה צריך להראות כי קבלתה של עובדת במקרה כגון דא עשויה להסב לילדי הגן נזק מוחשי וממשי שיהיה קשה לתקנו, מה שבאופן ודאי לא הוכח", נכתב בפסק הדין.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות נשים - זכויות אישה

עובדת שפוטרה במהלך טיפולי פוריות תבעה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין

מפיקת כנסים טענה שפוטרה שלא כדין במהלך טיפולי פוריות בניגוד לתקופה המוגנת על פי חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.  

פיטורי עובדת בהריון בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה

לאחר שהמזכירה סיפרה כי היא בהריון, המנהלת זימנה אותה לשיחה והודיעה לה כי עקב קיצוצים אין מנוס אלא להורות על פיטוריה. 

התובעת טענה כי פוטרה מעבודתה רק בשל היותה אם חד הורית

אם חד הורית דרשה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין בטענה כי פוטרה בעת ששהתה בחופשת מחלת ילד. 

התובעת לא התקבלה לעבודה בשל היותה בהיריון

מועמדותה של צעירה לתפקיד קופאית ברשת שופרסל נדחתה, לאחר שהצהירה כי היא בהיריון.  

מדריכת פילאטיס פוטרה במהלך הריונה עקב סגירת הסטודיו

בעת סגירת מכון הכושר, מדריכת הפילאטיס שפוטרה היתה בהריון, ומאחר שהמכון המשיך לפעול לאחר החלפת הבעלים, המדריכה טענה כי מדובר בפיטורין שלא כדין ודרשה פיצויים בהתאם.  

הקופאית טענה כי נערך לה שימוע במהלך ההריון ודרשה פיצויים

התובעת טענה כי פוטרה במהלך ההריון, אולם המעסיקה טענה מנגד כי בעת השימוע העובדת לא ציינה כי היא בהריון. 

קוסמטיקאית עצמאית דרשה פיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות

הקוסמטיקאית שהעניקה טיפולים לאורחי המלון, כנגד חשבוניות וקבלות, דרשה להכיר בה כעובדת ולקבל פיצויי פיטורין.  

העובדת פוטרה בתום חופשת הלידה ודרשה פיצויים

בתום חופשת הלידה הודיעה מרפאה בעיסוק על רצונה לשוב לעבודתה במעון השיקומי, אך היא קיבלה מכתב פיטורין, בטענה כי העסיקו עובדת אחרת במקומה.  

האם נפלו ליקויים בהליך קליטתה של מנהלת כספים בחברה?

אחרי חודשיים בלבד בתפקיד מנהלת כספים, התובעת הודיעה על התפטרותה, ודרשה פיצויים בגין אובדן השתכרות, מאחר ולא בוצע לה הליך חפיפה והיא נזרקה למים.  

האם התובעת פוטרה מחמת הריונה בניגוד לחוק עבודת נשים?

פקידה שפוטרה במהלך הריון הגישה תביעה לפיצויים, בטענה כי פיטוריה בוצעו שלא כדין בניגוד לחוק עבודת נשים 

עובדת פוטרה במהלך הריונה ולמרות שעבדה רק חודשיים הגישה תביעה לפיצויים

יום לאחר שהעובדת הודיעה על הריונה. היא קיבלה מכתב פיטורין.היא טענה שמדובר בפיטורין שלא כדין והגישה תביעה לפיצויים.  

ללא אישור רפואי על טיפולי פוריות, האישה איננה זכאית להגנת חוק עבודת נשים

חוק עבודת נשים איננו מגן על נשים בטיפולי פוריות כאשר הן לא מציגות למעסיק אישור רפואי על טיפולי פוריות... 

האם אולפנה פיטרה כדין מורה רווקה אשר נכנסה להריון?

מורה דתייה אשר עבדה באולפנה פוטרה לאחר שנכנסה להריון ללא נישואין. האם היא תזכה בפיצויים בגין הפרת זכויות נשים בעבודה? 

מאסר בפועל בגין הטרדה מינית בעבודה, האמנם?

האם הטרדה מינית בעבודה יכולה להוביל לכתב אישום אשר בסופו ממתין מאסר בפועל? 

האם פיקוח מוגבר מצד המעסיק לאחר חופשת לידה הוא הרעת תנאים?

לאחר חופשת לידה, המעסיק החל לפקח על העובדת באופן מוגבר. האם מדובר בהפרת זכויות נשים בעבודה? 

האם ניתן לפטר עובדת אשר מנצלת לרעה את חוק עבודת נשים?

בית הדין לעבודה דחה תביעה של עובדת תוך כדי שהוא קובע כי היא ניצלה את חוק עבודת נשים בחוסר תום לב... 

פיצוי לעובדת אשר תנאי העבודה שלה הורעו לאחר חופשת לידה

עובדות רבות אשר חוזרות לעבודה לאחר חופשת לידה נאלצות להתמודד עם שינויים במשרה. האם מדובר בעניין חוקי? 

הטרדה מינית בעבודה והתפטרות העובדת בגינה

האם עובדת תהיה זכאית לפיצויים מיוחדים בגין הטרדה מינית בעבודה? כיצד מוכיחים הטרדה בעבודה? 

עובדת פוטרה, בין השאר בגין טיפולי פוריות - האם ישולמו לה פיצויים מיוחדים?

טיפולי פוריות אינם יכולים להיות אפילו שיקול קטן במסגרת החלטה לפטר עובדת. להלן דוגמא למקרה כאמור... 

מעסיק סירב להארכת חופשת לידה והעובדת התפטרה - האם פיצויי פיטורים?

אישה נתקלה בסירוב מצד מעסיק להאריך את חופשת הלידה לאחר חצי שנה. האם היא הייתה זכאית להתפטר בדין מפוטר? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות לאחר לידה, אישה עובדת, הריון עבודה, נשים עבודה, דמי לידה, זכויות יולדת, זכויות היולדת, זכויות נשים,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.