www.ovdim.org.il

אכיפת יחסי עובד מעביד, אימתי?

דרגו את המאמר

אכיפת יחסי עובד מעביד במגזר הציבורי

ההלכה היא, כי לבית הדין מוקנה שיקול דעת לאכוף יחסי עובד מעביד, תוך העדפת סעד האכיפה על תשלום פיצויים, במקום בו מדובר בפיטורין שלא כדין, בשירות הציבורי. בתחילה, לא הוחלה הלכה זו על המגזר הציבורי-עסקי, דוגמת החברות הממשלתיות, הסוכנות היהודית וכיוצא באלה. אולם לאחרונה התפתחה ההלכה והורחבה, כך שתכלול את המגזר הציבורי כולו.


במקרים בהם יקבע בית הדין כי העסקתה של התובע ופיטוריו נגועים בפגם חמור מהותי ויסודי, או אם הגיע בית הדין למסקנה כי נגרם עוול כבד אשר לא יתקון אלא בהשבה לעבודה יורה בית הדין לסעד של אכיפת יחסי העבודה.

אכיפת יחסי עבודה במגזר הפרטי

בית הדין, אינו נוהג ליתן סעד של מניעת פיטורים אצל מעסיק פרטי, אלא במקרים נדירים. בפרשת מפעלי ים המלח נ’ דוד שיינין נאמר כי מאזן הנוחות כפשוטו נוטה לאי מתן הצו. החברה חייבת להמשיך ולתפקד ומסכת היחסים שנוצרה ספק אם תאפשר תפקוד תקין של כמה מנושאי התפקידים הבכירים. גם ’מאזן הנוחות’ המשפטי מביא לאותה תוצאה. הפיטורים, אם היו שלא כדין, במישור הפרטי, יניבו פיצויים על הפרת חוזה. אם יתברר בסופו של דבר כי הפיטורים בטלים מעיקרם הרי שיחזור העובד לתפקידו ולמעמדו ויהיה זכאי למלוא שכרו.

בפרשת דוד ביבס נ’ שופרסל קבע בית הדין לעניין בטלות הפיטורין כי:

"כאשר פיטורין נעשו שלא כדין על בית הדין, בשיקוליו אם להצהיר על בטלות הפיטורין או להסתפק בפסיקת פיצויים כאשר מדובר בכל מעביד שהוא, לעשות את האיזון הנכון בכל מקרה. יש לקחת בחשבון את מהות המעביד, את נימוקי הפיטורין, את העובדה שהפסד מקום עבודה הוא בדרך כלל תופעה קשה לעובד, את גילו של המפוטר ואת סיכויו של המפוטר למצוא עבודה מתאימה למיומנותו. בין השיקולים הללו תישקל גם מידת הקשר בין העובד למעבידו, והאם על ידי אכיפת יחסי העבודה יש משום אכיפה של עבודה אישית או שירות אישי בניגוד לסעיף 3(2) לחוק התרופות. עצם קיום יחסי עובד-מעביד עדיין אין בה אינדיקציה שמדובר בשירות אישי מהותי, ולא פורמלי, שאכיפתו תסתור את תכליתו של סעיף 3(2) הנ"ל".

דברי כב’ הנשיא אדלר כפי שהובאו בפס"ד:

לשיטתי, אין מקום לגזור כלל נוקשה מזה במגזר הפרטי. ההפך הוא הנכון, יש מקום להעניק למעסיקים הפרטיים יותר גמישות ולהתחשב בפררוגטיבה של הנהלות מפעלים לפטר עובד שאבד להן האימון בו, ולפעול לקידום ושמירה על המשמעת במפעל. דרך המלך במגזר הפרטי צריכה להיות – מקום בו מדובר בפיטורים בניגוד לחוזה עבודה או הסכם קיבוצי – מתן סעד של פיצוי כספי.

לסיכום,

ככלל, ניתן לעתים לאכוף יחסי עובד-מעביד במגזר הפרטי, גם כאשר אין מדובר בפיטורים הנוגדים זכות חוקתית או הוראה מפורשת בחוק (כגון האיסור לפטר אישה בהריון, אשר בחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954). אולם, מקרים אלה יהיו בבחינת היוצא מהכלל וייוחדו לאותם המקרים חריגים, בהם ימצא בית הדין טעם מיוחד המצדיק מתן סעד של אכיפת יחסי עבודה, חלף תשלום פיצוי על הפרת חוזה העבודה.
הטעם הראשון הוא, שבמגזר הפרטי נודעת חשיבות מיוחדת לזכותו של המעסיק לפטר עובד מקום שאבד למעסיק האימון שנתן באותו עובד. מפעל פרטי חייב לדאוג לרווחיותו. אם לא כן, ייאלץ לסגור את שעריו ובעלי המפעל יאבדו את הונם והעובדים את מקום עבודתם. ניהול המפעל באופן שיבטיח את רווחיותו מחייב את הנהלתו לסמוך על יושרם של העובדים.

 

לדוגמא, בחנויות רשת השופרסל נדרשים מספר בלתי מבוטל של עובדים לטפל בגביית כספים מהלקוחות. ואין הממונים יכולים לעמוד ולפקח על עבודתם במשך כל שעות העבודה. בדומה, הנהגים המועסקים על ידי רשת שופרסל מטפלים בהעברת סחורה ליעדה, ללא נוכחות מתמדת של הממונים. ברי, כי באמור אין כדי לפגוע בהנחה הברורה מאליה, לפיה כל החלטה של ההנהלה בעניין אובדן אימון בעובד צריכה להתקבל בתום לב וחייבת להיות מעוגנת בעובדות ובנימוקים סבירים.

אולם כאמור, עלינו להתחשב בעובדה, כי בין אבני-היסוד של חוזה העבודה האישי מצוי האימון שרוכש כל צד למשנהו. משאיבד המעסיק את האימון שנתן בעובד, מסיבות מוצדקות המעוגנות בעובדות, אין למנוע מהמעסיק להפסיק את ההתקשרות ביניהם.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - יחסי עובד מעביד

המעסיקה מסרה לעובד מכתב פיטורין, וטענה כי הוא התפטר

השוחט זומן לשיחה עם המנהל ובסופה נמסר לו מכתב פיטורין, אולם מנגד טען המעסיק כי התובע בחר להתפטר מרצונו החופשי.  

עובדת זרה קיבלה תמורת עבודתה אשרת עבודה בלבד

עובדת זרה ממולדובה שהועסקה כמטפלת סיעודית לנכה בעלת שיתוק מוחין, הגישה תביעת פיצויים נגד המעסיקה.  

העובדים השמיצו את המעסיקים בפייסבוק בעקבות הלנת שכר

המעסיקים תבעו את העובדים בגין עוולת לשות הרע, בעקבות פרסומים פוגעניים בדף הפייסבוק שלהם.  

האם מגיעים למעצבת פיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות?

התובעת עבדה ברשת למוצרים לעיצוב הבית ומתנות, במשך שבע שנים. בתחילה כמוכרת שכירה ובהמשך כמעצבת עצמאית. מהן זכויותיה לאחר הפסקת היחסים? 

מנהל העבודה פוטר באמצעות הודעת טקסט, האם מדובר בפיטורין שלא כדין?

מנהל העבודה פוטר לאחר חודש וחצי, ללא שימוע ובניגוד לתנאי החוזה, לכן הגיש תביעה כנגד המעסיק.  

האם המורה ליוגה זכאית לפיצויי פיטורין עבור התקופה שהועסקה כעצמאית?

מורה ליוגה שפוטרה בשל הרעה בתנאים, הגישה תביעה על מנת שתקופת עבודתה כעצמאית תוכר כתקופה של יחסי עובד ומעביד. 

היקף המשרה הצטמצם ליומיים בלבד, האם מדובר בהרעת תנאים?

רופאת השיניים טענה כי היא עבדה כשכירה במרפאת שיניים, מנגד טענה המרפאה כי היא הועסקה כעצמאית. 

קבלת עובדי חפירות כעובדים קבועים ברשות העתיקות

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי עובדי חפירות אשר הועסקו ברשות העתיקות כעובדים קבלניים יקלטו כעובדים קבועים... 

האם מורה לחוג ג'ודו הוא עובד של הרשות המקומית?

האם התקיימו יחסי עובד מעביד בין מורה לחוג ג'ודו לבין רשות מקומית? כיצד הכריע בית הדין לעבודה? 

עוסק מורשה בתור עובד שכיר של המעסיק - יחסי עובד מעביד

האם עוסק מורשה יכול להיות עובד שכיר? האם ניתן להכיר ביחסי עובד מעביד גם כאשר מדובר בעוסק מורשה המקבל שכר בהתאם לחשבוניות? 

עובדי קבלן אשר הועסקו במשרד הביטחון יוכרו בתור עובדי מדינה

בית הדין לעבודה קבע כי ניתן להכיר בעובדי משרד הביטחון כעובדי המדינה בפועל בגין העסקה של כתף אל כתף... 

עדויות עובדים בבית הדין לעבודה הביאו להכרה בקיומם של יחסי עובד מעביד

האם עדויות עובדים אחרים בבית הדין לעבודה יכולות להצדיק הכרה ביחסי עובד מעביד? 

כלי עבודה יקרים מעידים על קיומו של עסק עצמאי - יחסי עובד מעביד

במסגרת תביעה להכרה או דחייה של יחסי עובד מעביד, הוכח שהעובד החזיק בבעלותו כלי עבודה יקרים. מהי המשמעות המשפטית? 

תביעה להכרה ביחסי עובד מעביד באוניברסיטת בן גוריון

תביעה להכרה ביחסי עובד מעביד בין אוניברסיטת בן גוריון לבין מרצה לשעבר. כיצד הכריע בית הדין לעבודה? 

יחסי עובד מעביד בין שחקן כדורגל לבין קבוצה בליגה הרביעית, האמנם?

האם יחסי עובד מעביד התקיימו בין שחקן כדורגל חובבן לבין קבוצה המתמודדת בליגה הרביעית? 

זהות המעסיק ושאלת בחינתה על ידי בית הדין לעבודה

כיצד קובעים מיהו המעסיק? מהי זהות המעסיק? מהי משמעות זהות המעסיק על תשלום זכויות עובדים? 

האם התקיימו יחסי עובד מעביד בין עסק לבין רואה חשבון לאחר 20 שנה של עבודה משותפת?

האם התקיימו יחסי עובד מעביד בין עמותה לרואה חשבון, וזאת בשל התקשרות משותפת במשך למעלה מ-20 שנה? 

יחסי עובד מעביד וקיומם חרף תשלום שכר כנגד חשבוניות מס

האם תשלום שכר כנגד חשבוניות מס מעיד בהכרח על העדר קיומם של יחסי עובד מעביד? 

מרכז ממשלתי נסגר ואיתו המזנון שפעל בתחומו - האם בעלת המזנון תזכה לפיצויי פיטורים?

האם יכולים להתקיים יחסי עובד מעביד בין מרכז ממשלתי ובין מזנון הפועל בתחומו? 

עצימת עיניים בנוגע להעסקת עובדים זרים בשטח עסק ללא היתר

מעסיק אשר העסיק בעסקו עובדים זרים ללא היתר לא יוכל לטעון כי הוא לא ידע שהם אינם חוקיים... 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: עובד הוראה, בן עובד, טופס עובד, עובד מדינה, עובד יומי, ביטוח לאומי מעביד, עובד זמני, מעביד,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.